• Två kvinnor med lockigt hår.

    Regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson VGR och regional utvecklingsdirektör Anna Pettersson, Region Skåne.

Regionalt deltagande i nationellt AI-arbete

Det behövs gemensamma satsningar för att driva på utvecklingen och användandet av AI i Sverige.

Det är ett av huvudbudskapen när Region Skånes regionala utvecklingsdirektör Anna Pettersson och Västra Götalandsregionens regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson besöker den nationella AI-kommissionen.

Det var i december förra året som regeringen valde att tillsätta en AI-kommission vars syfte är att stärka svensk konkurrenskraft. Statsminister Ulf Kristersson informerade om att AI-kommissionens uppdrag är att göra en genomlysning av Sveriges förutsättningar – från utbildning och lagstiftning till hur Sverige ska attrahera internationellt riskkapital.

Behov och potential lyfts fram

Och nu är det dags för kommissionen att få ta del av regionernas syn på näringslivets och kommunernas behov och också vilken potential det finns. På plats på dagens möte är Region Skånes regionala utvecklingsdirektör Anna Pettersson och Västra Götalandsregionens regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson.

– Vi kommer att lyfta fram det vi har sett i de dialoger som vi har med näringsliv och kommuner. Vår målsättning är att bidra till ett gemensamt ledarskap mellan staten, regioner, kommuner, akademi och näringsliv för ökad utveckling och tillämpning av AI i Sverige, säger Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör Region Skåne.

En nyligen genomförd undersökning, gjord inom projektet Kickstart AI, visar att bland små och medelstora företag i Skåne (SMF), är det åtta av tio som tror att AI kommer att förändra deras bransch radikalt inom några år. Men samtidigt var det bara några få av de medverkande företagen som i dagsläget skapade någon nytta med AI.

– Sverige ligger efter sina konkurrentländer när det gäller offentliga investeringar i AI inom till exempel investeringar i forskning, innovation och utbildning. Att involvera regionerna som regionalt utvecklingsansvariga i en nationell satsning är ett effektivt sätt att snabbt öka både nyttjande och lärande inom AI, säger Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen. 

Utveckling driver efterfrågan

Även kommunerna signalerar att de kommer att behöva stöd framöver bland annat inom data, cybersäkerhet, utveckling av lagstiftning samt stöd i upphandling. Offentlig sektor står inför en stor utmaning när stora samhällsförändringar driver efterfrågan på kompetens och där kan AI vara till hjälp. Ett exempel är den digitala assistent som nu utvecklas. Det arbetet hålls ihop av AI Sweden som är ett nationellt center för tillämpad AI och samlar mer än 120 partners från offentlig och privat sektor samt akademi.

På mötet presenteras flera förslag på åtgärdsområden. Till exempel ser man bland annat ett behov av att Sverige får en nationell AI-strategi med samordnat genomförande, ökad offentlig finansiering i hela flernivåsystemet, inklusive investeringar i gemensam AI-infrastruktur samt regionala noder och innovationsinsatser för att nå SMF och kommuner.

Hela listan på åtgärdsförslag som presenterades på mötet:

  • Sverige behöver en nationell AI-strategi med samordnat genomförande.  
  • Ökad offentlig finansiering i hela flernivåsystemet, inklusive investeringar i gemensam AI-infrastruktur.
  • Regionala noder och innovationsinsatser för att nå SMF och kommuner.
  • Anpassning av regelverk och vägledning inom juridik och säkerhet.
  • Kraftfull satsning på bred och djup AI-kompetens.
  • Ökad samverkan inom EU och globalt.

Mer information finns på regionernas hemsidor för regional utveckling.

Västra Götalandsregionen (vgr.se)

Region Skåne

Mer information om Ai kommissionens uppdrag (regeringen.se)