Två personer i kontorsmiljö som gör high five.

Region Skåne beviljas EU-stöd för satsning på mer än 200 skånska företag

I fredags beviljades Region Skåne finansiering med 40 miljoner från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) för att stötta små och medelstora företag i regionen.

Totalt omfattar projektet 100 miljoner kronor, varav 94 miljoner kronor är avsedda för direkt stöd till företag. Finansieringen blir en del av Region Skånes arbete med affärsutvecklingscheckar. Målet är att företag ska öka sin konkurrenskraft i en tid av ekonomisk osäkerhet, och i förlängningen göra det möjligt för företagen att nyanställa. 

Stöd upp till 250 000 kr 

Företag kan beviljas stöd mellan 50 000 och 250 000 kronor och måste själva gå in med en lika stor summa som de beviljas i stöd. För att bli beviljat 100 000 kronor måste alltså företaget själv bidra med 100 000 för en total projektbudget om 200 000 kronor.  

Grunden för att söka stöd är att företaget har mellan 2-100 anställda och en omsättning på mellan 3-150 miljoner kronor. Pengarna kan användas för att ta in extern kompetens i företaget genom projektanställningar eller köp av tjänster. Ansökan för affärsutvecklingscheckar är öppen och går att söka via Region Skånes hemsida. 

Digitalisering, hållbarhet och internationalisering  

Genom att fokusera på områdena internationalisering, digitalisering och hållbarhet strävar Region Skåne efter att rusta företagen för ytterligare utveckling och tillväxt. Med den nya EU-finansieringen kan minst 200 skånska företag få bättre förutsättningar för att konkurrera och växa under perioden 2024-2026. 

– Affärsutvecklingscheckarna har varit en framgångsrik metod för att stödja företag ända sedan 2005. Genom tidigare finansiering har över 1000 skånska små- och medelstora företag fått stöd. Nu utökas satsningen och bara under de kommande åren ger vi ytterligare 200 skånska företag chansen att få stöd. Resultaten har varit imponerande med en betydande tillväxt i de företag som fått stöd jämfört med en kontrollgrupp, säger Sara Anderhov, näringslivsutvecklare på Region Skåne.  

Uppföljningar visar markant högre tillväxt i företag som fått stöd  

Region Skåne följer upp alla företag som fått finansiering via affärsutvecklingscheckar. Två år efter projektavslut mäts antalet anställda och företags förädlingsvärde som är grunden för hur ett företag skapar vinst och bygger långsiktig framgång. Uppföljningen visar en markant högre tillväxt i företagen som erhållit stöd av en affärsutvecklingscheck än i motsvarande kontrollgrupp för andra företag. Även företagen som erhåller finansiering vittnar om att stödet är en viktig injektion som bidrar till och påskyndar företagens tillväxtresa. 

Information på hemsidan  

Mer information om stödet som helhet och konkreta exempel på hur stödet får användas finns på hemsidan.

Affärsutvecklingscheckar