Leende astronaut.

Astronaut Marcus Wandt besöker Skåne

I januari blev Marcus Wandt tredje svensk i rymden och tillbringade sjutton dagar på internationella rymdstationen ISS. Nu bjuder Region Skåne och Rymdstyrelsen in honom att dela med sig av sina erfarenheter.

En viktig del av astronauternas rymdresa är att sprida kunskap och berätta om sina upplevelser i en så kallad ”Post Flight Tour” när de kommer hem. Den 22 mars får Skåne chansen att lära sig av Marcus Wandt under en dag med fokus på innovation och kompetensförsörjning.

Öppen föreläsning för studenter tillsammans med Lunds rymdinkubator

Förmiddagen kommer Marcus Wandt tillbringa i Lund tillsammans med universitetsstudenter och rymdinkubatorn ESA BIC Sweden. De är en av fyra rymdinkubatorer i Sverige som har i uppdrag att hjälpa företag som har rymdkoppling med nätverk, support och finansiering.

Skåne är hemvist till många bolag som arbetar med banbrytande innovationer, så kallad deep-tech. I Lund på Ideon Science Park kommer Marcus berätta om sin rymdresa och tillsammans med skånska entreprenörer lyfta vikten av forskning och teknisk innovation för att utveckla framgångsrika företag.

Innovations- och kompetensförsörjningsfrågor

Efter föreläsningen i Lund välkomnas Marcus Wandt till Region Skånes kontor på Dockplatsen i Malmö. Skånes utvecklingsdirektör Anna Pettersson och den Regionala utvecklingsnämndens ordförande Anna Jähnke (M) deltar tillsammans med skånska styrande aktörer inom forskning, innovation och kompetensförsörjning.

Till lunchen bjuds även särskilt utvalda företag in med koppling till industrin. Yrken inom teknikintensiva sektorer ökar och prognoser pekar på att kompetenser inom teknik och naturvetenskap kommer efterfrågas alltmer på arbetsmarknaden framöver – samtidigt som företag har svårt att hitta rätt kompetenser redan idag. En viktig fråga är hur vi i Skåne kan öka intresset att utbilda sig inom STEM-utbildningar (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) för att möta dagens och framtidens behov av arbetskraft.

– Skåne är en innovativ region i framkant och vi vill öka attraktiviteten och intresset för STEM-utbildningar. Det är avgörande för våra företags kompetensförsörjning och för den digitala omställningen. Tillsammans med Marcus Wandt och Rymdstyrelsen vill vi sätta fokus på hur innovation och teknisk kompetens hänger ihop och är nödvändiga för vår framtida utveckling, säger Anna Pettersson, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Elever i årskurs fem ges chansen att möta en astronaut

Eftermiddagen ägnar Marcus Wandt till att inspirera femteklassare och berätta om sin resa i rymden. Varför är rymden viktig för oss på jorden nu? Hur reser vi dit om 50 år och varför är kunskap och drömmar om rymden en viktig inspiration för våra barn och ungdomar? Passet kommer ha en hög grad av interaktivitet, där elever ges möjlighet att ställa frågor och ha ett samtal med Marcus.

Inbjudan skickas inom kort till alla skolor i Skåne som ges chansen att anmäla intresse för att delta. Platserna kommer att lottas ut, men vi kommer även att eftersträva en viss geografisk fördelning inom Skåne. Föreläsningen kommer hållas i Malmö, men det är inte klart i vilken lokal än. Föreläsningen kommer även sändas live av Region Skåne vilket ger alla skolor, och andra intresserade, möjligheten att titta i sina klassrum.