• Emma Klingspor och Ajdin Avdic.

    Emma Klingspor och Ajdin Avdic ser intensivutbildningen i svenska som ett viktigt steg för att både möta rekryteringsbehovet hos arbetsgivaren och öka självförtroendet hos personalen.

Utbildning i svenska ökar tillgång till personal inom hälso- och sjukvård

Det råder brist på vårdpersonal och därför erbjuds en intensivutbildning i svenska för utländsklegitimerad personal inom hälso- och sjukvård. Utbildningen har hittills varit uppskattad av både arbetsgivare och arbetssökande.

– Vi vill ta tillvara kompetensen hos de utlandsutbildade som finns i Skåne och de som ser Sverige som sitt framtida hemland, säger Emma Klingspor på Region Skåne.

I Sverige finns det 22 yrken inom hälso- och sjukvård som kräver svensk legitimation. I hopp om att rekrytera fler behöriga kollegor till verksamheten arbetar Region Skåne med stödjande insatser för att utlandsutbildad vårdpersonal med ett annat modersmål ska få en svensk legitimation.

– Vi ser kursen i svenska språket som nödvändig. Ett paketerat koncept som detta kan göra det lättare att komma vidare i processen, säger Emma.

Lena Larsson, biträdande studierektor vid Lunds universitets språk- och litteraturcentrum, bekräftar bilden av efterfrågan på och behovet av utbildning i svenska riktad till vårdpersonal.

– Under flertalet år uttryckte våra ordinarie studenter som kom med en vårdutbildning i bagaget ett mycket starkt önskemål om undervisning i svenska anpassad till sin utbildningsbakgrund. Tyvärr fanns det inte ekonomiska möjligheter för institutionen att starta en sådan utbildning men när möjligheten till att ta fram en uppdragsutbildning i samarbete med Region Skåne dök upp blev vi givetvis oerhört intresserade, säger Lena.

Ökat självförtroende

Ajdin Avdic kom till Sverige från Bosnien och Hercegovina våren 2022. Efter en månad började Ajdin på SFI-kurs och kort tid därefter började han jobba som vårdbiträde på ett korttidsboende.

– Efter en tid i Sverige kände jag att det saknades något, kanske en kurs som är inriktad på vården, berättar Ajdin.

Samtal med vänner som jobbar inom vården gjorde att han fann utbildningen i svenska för utländsklegitimerad personal. Efter sex månader av hårda studier och arbete vid sidan om, har han äntligen nått sitt mål.

– Jag är jätteglad över att ha klarat kursen. Utbildningen har utökat mitt ordförråd – både medicinskt och allmän svenska. Jag har mer självförtroende än tidigare, säger Ajdin som nu förbereder sig för Socialstyrelsens kunskapsprov för sjuksköterskor.

Ajdins upplevelse delas av fler. Enligt Lena Larsson vid Lunds universitet uppger deltagare i utbildningen att deras språkkunskaper utvecklas snabbt tack vare studieupplägget och urvalet av deltagare.  

– Utbildningstiden är kort och studietakten intensiv men deltagarna uttrycker stor tillfredsställelse med att vi inte har löpande intag och att alla kurskamrater har liknande studiebakgrund, säger Lena.

Hösten 2021 sökte 286 personer och 53 deltagare antogs. Hösten 2022 sökte 336 personer och 63 deltagare antogs. Antagningen till hösten 2023 har precis stängt.

Ökad trygghet hos patienter

Finansieringen av utbildningen kommer från Region Skånes nämnd för regional utveckling, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen Stockholm. Intresserade deltagare kan vända sig till Lunds universitet, Region Skånes International Office och Arbetsförmedlingen. Utbildningen gynnar både arbetsgivare som rekryterar personal och arbetssökande som kommer lättare in i arbetslivet.

– Givetvis ger den även en positiv effekt för våra patienter som känner sig trygga hos någon som behärskar språket på ett bra sätt, avslutar Emma Klingspor på Region Skåne.