• En cyklist framför radhus.
  • Ulf Ljungberg ger tummen upp.

    Supercykelväg har det pratats om i nästan 20 år, vad kul att det äntligen är på gång, säger Ulf Ljungberg, pensionerad lärare.

  • Veronica Lindberg ler mot kameran utomhus.

    Det är skönt att cykla och man får frisk luft. Om vädret är bra så kan jag tänka mig att cykla året om, säger Veronica Lindberg, egenföretagare.

  • Ulrika Ström ler mot kameran.

    Det ligger rätt i tiden att satsa på bättre cykelvägar för ett ökat hållbart resande, konstaterar Ulrika Ström, samhällsplanerare i Lomma kommun.

Rätt i tiden att satsa på cykelvägar

Just nu pågår ett arbete på fler håll i Skåne med att rusta upp befintliga cykelvägar. Målet är att knyta ihop så kallade ”supercykelvägar”.

– I Lomma kommun har vi olika sträckor på gång. De som kommit längst är Lomma-Malmö och Lomma-Lund. Sträckan till Lund kommer troligtvis att bli klar under 2024. Sträckan längs Strandvägen utanför Fladängsskolan har nyligen blivit breddad och är klar, säger Ulrika Ström, samhällsplanerare.

Uppgraderingen från cykelväg till supercykelväg kan vara allt från breddning av väg, säkrare korsningar, servicestationer utrustade med pumpar och enkla reparationsverktyg och ibland större åtgärder. Hösten 2022 presenterade Trafikverket nationella riktlinjer för snabbcykelvägar – inspirerade av Region Skånes koncept och riktlinjer. Med hjälp av en gemensam skyltning skapas en tydlig identitet på supercykelvägen.

Lomma kommun har tillsammans med närliggande kommuner samarbetat kring satsningen av supercykelvägar.  Nästa projekt på tur är byggandet av en cykeltunnel under Malmövägen, finansierat av Trafikverkets åtgärdsplan och den regionala transportinfrastrukturplanen som Region Skåne tar fram.

Arbetet med supercykelvägen sker i flera olika led och flera aktörer måste samarbeta för att nå resultat.

– Region Skåne är som en katalysator och har möjliggjort detta samarbete. Det behövs en aktör som håller samman det hela och regionen har verkligen en nyckelroll. Både att driva på men även heja på, säger Ulrika.

Samarbetet mellan kommunerna och regionen har drivit fram resultatet, och de enskilda kommunernas interna verksamhet har också varit en del av processen.

– Redan från början har vår tekniska avdelning nappat på idén om supercykelvägar. Våra engagerade projektledare och kollegor har varit viktiga som ser till att ombyggnaden genomförs, förklarar Ulrika.