• Kulturminister Parisa Liljestrand (M) spelar Uppåkra i Minecraft med hjälp av Christian Emil Sønnichsen, 11-åringen som grävde fram en 1500 år gammal agraff. Till vänster Carl Johan Sonesson. (M), regionstyrelsens ordförande.

Skånsk kultur i fokus när kulturministern besökte Skåne

Kulturminister Parisa Liljestrand (M) besökte Skåne under måndagen. Under dagen lyftes verksamheter och kulturinstitutioner som spelar en betydelsefull roll i utvecklingen av det skånska kulturlivet och besöksnäringen i regionen.

Dagen inleddes på Skånes Dansteater, där diskussioner om kultur och hälsa samt representation stod i fokus. Musik i Syd var också på plats och berättade bland annat om sin uppsökande verksamhet för grupper som inte själva kan delta i det offentliga musiklivet. Mötet med Skånes Dansteater och Musik i Syd gav en djupare förståelse för hur kultur kan vara en kraft för förändring och inkludering.

Efter detta bar det av mot Uppåkra, där besöket kretsade kring kulturarv och kulturturism. Tillsammans med Uppåkra Arkeologiska Center och Visit Skåne fick kulturminister Parisa Liljestrand och hennes följe ta del av Skånes rika historia och betydelse för regionens turism. Bland annat fick hon träffa 11-åriga Christian Emil Sønnichsen som visade upp en 1 500 år gammal agraff från folkvandringstiden som han fann när han besökte utgrävningen. Spel i Uppåkra Minecraft stod också på agendan.

Malmö Live var nästa stopp, där Malmö Live och Malmö Opera delade med sig av sina insatser för att främja tillgänglighet och delaktighet inom kulturen. Diskussionerna om hur kulturella evenemang kan vara inkluderande och tillgängliga för alla var inspirerande och viktiga för att forma framtiden för kulturlivet i Skåne.

Efter detta tog ministern och hennes sällskap en promenad till Sharkmobs Motion Capture Studio på Gamla Väster, där de fick en inblick i de kulturella och kreativa branschernas betydelse, särskilt inom spelutveckling.

Under kvällen pratade Karin Karlsson, projektledare för Eurovision, om varför Malmö och Skåne är en idealisk plats för denna typ av arrangemang och Film i Skåne delade med sig av insikter om filmbranschens utveckling i Skåne.

- Kulturministerns besök kommer inte bara att berika förståelsen för Skånes kulturella rikedomar utan också att bidra till viktiga diskussioner om tillgänglighet, delaktighet och branschutveckling inom kulturen. Det är ett tillfälle för regionen att visa upp sin mångfald och sin förmåga att vara en ledande kraft inom kulturlivet i Sverige, säger Anna Lyrevik förvaltningschef på Region Skånes kulturförvaltning.