• Orrit Stahlénius och Jaana Järretorp är utvecklare bild och form på Kulturförvaltningen. Foto: Bengt Flemark

Skåne får en konstkonsulent

I januari tecknade Region Skåne ett samarbetsavtal med Konstfrämjandet Skåne om att tillsätta en tjänst för en konstkonsulent i Skåne. Samarbetet som är relativt unikt i Sverige ska stötta utvecklingen av bildkonstområdet i Skåne.

Orrit Stahlénius, utvecklare bild och form på Region Skånes kulturförvaltning har tillsammans med kollegan Jaana Järretorp länge verkat för att Skåne ska få en konstkonsulent:

- Region Skånes kulturförvaltning har två strategiska utvecklare inom bildkonst och form, men det som har saknats är den roll som en konstkonsulent kan ha. Skåne behöver en operativ resurs dedikerad till att initiera och driva samarbeten och projekt som främjar till exempel barn och ungas delaktighet och möte med bildkonst och konstnärer, säger Orrit.

Stärka och främja tillgång till bildkonst

Konstkonsulentens uppdrag är att stärka och främja kunskap om och tillgång till bildkonst för flera målgrupper. Konstkonsulenten ska vara en operativ länk mellan konstområdet och olika aktörer i samhället såsom skola, kommun, föreningsliv och enskilda aktörer. Genom nätverksarbete och pedagogiskt informationsarbete ska konstkonsulenten initiera och driva projekt i regionen.

I Skåne finns det idag 14 konsulenter som jobbar inom olika konstområden; fem inom scenkonst (varav en med dans och en med cirkus), två inom hembygd, fyra inom hemslöjd, tre inom film och två inom digitala spel. Konstkonsulenten blir den femtonde.

- Att få en konstkonsulent till Skåne har funnits på vår önskelista under flera år, och nu sker det! Samarbetet med Konstfrämjandet är unikt. Det finns sedan tidigare bara i Region Västerbotten. Förhoppningsvis kan vi inspirera fler regioner till denna typ av samarbete, säger Jaana.

Samarbete med Konstfrämjandet Skåne

Det unika med samarbetet är att det är en främjandeorganisation som har fått uppdraget. I andra regioner i Sverige är konstkonsulenterna oftast placerade på ett museum eller är anställd på regionen.

- Som anställd på en institution kan det vara så att man har flera arbetsuppgifter som inte ingår i konsulentuppdraget. Genom Konstfrämjandet vill vi hålla fokuset på just "främjandet", säger Jaana.

Konstfrämjandet rekryterar

Tjänsten ligger ute och är sökbar fram till och med den 28 februari. Innan sommaren hoppas Orrit och Jaana att konstkonsulenten är på plats.

Ny tjänst: Konstkonsulent (skane.konstframjandet.se)

Bildkonstområdet i Skåne i framtiden

Om ni fick drömma fritt, hur ser konstområdet i Skåne ut om fem-tio år? På vilket sätt har konskonsulenten bidragit till den bilden?

- Styrkan i bild, form- och designområdena i Skåne utgörs av alla sammantagna resurser; centrumbildningar, främjandeorganisationer, kollektivverkstäder, konsthallar, konstmuseer, fria aktörer, gallerier och deras omställningsförmåga, generösa inställning till varandra och möjligheterna som finns i att samarbeta. Om fem-tio år har Skåne två konstkonsulenter och minst en formkonsulent. Samtliga konsulentfunktioner har nyckelroller vad gäller samarbetskapacitet i Skåne. Inte minst vad gäller kopplingen mellan skola och konstaktörer. Det innebär att om fem-tio år har Skåne ett välfungerande stödsystem kopplat till estetiska läroprocesser i skolan. Ett system som möjliggör konstnärligt skapande och konstnärliga upplevelser för många barn och unga i Skåne, avslutar Orrit.