• Fyra unga människor som sitter runt ett bord och pratar.

    Shared reading är en läs- och hälsofrämjande metod som passar både vana och ovana läsare.

Samarbetspartners sökes för Shared reading-projekt för unga

Föreningen Shared reading Skåne planerar en satsning på att ge unga upp till 25 år möjlighet att prova på den läs- och hälsofrämjande metoden Shared reading - och själva bli läsledare. Nu söker föreningen samarbetspartners - till exempel bibliotek.

Vi ställde några frågor till Anders Ohlsson, professor i litteraturvetenskap på Lunds universitet som sitter i styrelsen för Föreningen Shared Reading Skåne.

Ni planerar ett projekt på temat Shared reading och ungdomar. Berätta!

Vi i Föreningen Shared Reading Skåne söker ett antal samarbetspartner för en satsning på att ge unga – upp till ca 25 år – möjlighet att prova på och delta i SR. Tanken är att erbjuda möjlighet för deltagarna att dels själva delta regelbundet i Shared Reading med möjligheten till starka litteraturupplevelse, dels genom att de som så vill själva kan utbilda sig till läsledare och själva leda grupper.

Vad är Shared reading och hur funkar det?

En Shared reading-grupp möts i en trygg miljö kring en kort, inspirerande text de inte läst förut. Genom högläsning med pauser för samtal och gemensam, kravlös eftertanke får läsledaren och gruppen tillsammans texten att växa och väcka nya tankar.

Vad är bakgrunden till projektet?

Det har visat sig att Shared reading kan vara ett sätt för deltagarna att utveckla läsengagemang – att se sig själv som läsare och veta att en kan förstå litteratur – vilket är viktigt i en tid då litteraturläsandet har konkurrens från andra medier. Forskning visar också att läsengagemang kan kompensera för socioekonomiska faktorer som tenderar att ha negativ inverkan på framgång i skola och arbetsliv. Gruppen och samspelet med andra är vidare något som deltagare genomgående uppskattar i SR. Det handlar också om att erbjuda ett öppet och demokratiskt socialt rum där deltagarna kan uppleva att deras röst räknas och att de blir tagna på allvar och lyssnade till.

Vilka är ni som står bakom idén?

Vi är en ideell förening som arbetar med att sprida kunskapen om och deltagandet i Shared Reading. Vi har tidigare drivit olika projekt med finansiering av Kulturrådet, och då har vi främst riktat oss mot äldre och ordinära biblioteksbesökare.

Ni söker samarbetspartners – och gärna bibliotek. Vad är det ni behöver hjälp med?

Vi behöver hjälp med att komma i kontakt med organisationer och verksamheter som redan arbetar mot ungdomar – och där då Shared reading skulle kunna adderas som en ny aktivitet.

Vad hoppas du att det här projektet leder till?

Ett ökat läsande och fler möjligheter till social gemenskap. Att deltagarna får röst och representation!

Vill du veta mer?

Kontakta Föreningen Shared reading Skåne.