• Pascal Fogelberg var en av konstnärerna som deltog i ShareMusics residens ”Skapa plats” i Tomelilla. Foto: Gert Germeraad

Residens skapar möjligheter för konstutövare

Residens ger konstutövare tid, utrymme och resurser att fokusera på sin konst utan att vardagen pockar på uppmärksamhet. I höst görs en ny utlysning av stöd till residens för tvärdisciplinär samverkan.

Professionella aktörer inom kulturområdet och den kreativa sektorn kan söka stöd för att vara värd för ett eller flera residens. Ansökan öppnar den 20 augusti, sista ansökningsdag är klockan 12.00* den 30 september 2024.

Region Skåne gjorde en liknande utlysning våren 2022. KKAM Ateljén, Rikstolvan och ShareMusic & Performing Arts var tre verksamheter som fick stöd för olika residensprojekt. Vi har bett dem dela med sig av sina erfarenheter och vad projektet har betytt för dem.

ShareMusic & Performing Arts fick stöd för ett residens där konstnärer med funktionsnedsättning fick utforska och ta plats i det offentliga rummet. Det anordnades i samarbete med Form/Design Center i Malmö och Tomelilla Konsthall. Moa Johansson är projektledare på ShareMusic och berättar:

– Vi är ett nationellt kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering för konstnärer med funktionsnedsättning. Vi har jobbat mycket med näringslivet och universitet och forskning, så det var roligt för oss att jobba tvärsektoriellt med två andra kulturverksamheter. Projektet som vi kallar "Skapa plats" blev så lyckat att vi nu håller på att konceptualisera detta och jobbar på ett liknande projekt i Region Jönköping. Tanken är att man genom olika konstellationer kan jobba tillsammans på olika platser och låta den konstnärliga processen stå i fokus. Det har gjort att vi har hittat en ny samarbetsväg mellan näringsliv, forskning och många andra aktörer i samhället.

Energin smittar av sig och ger inspiration

På KKAM Ateljén, tidigare känt som Keramiskt center i Höganäs, erbjuds residensdeltagare en egen plats att arbeta och tillgång till avancerad keramikutrustning. De får stöd från KKAM Ateljéns personal samt gästtekniker och lärare inom olika områden. Program- och utställningschefen Anna Malin Tibe och ateljéansvarige Johan Bjärntoft är nöjda med det första residensprogrammet som varade i sex veckor i samarbete med KKV Textiltryck i Malmö. De ser bara fördelar med att fortsätta med denna form av arbete.

– Att någon som är yrkesverksam inom konst eller konsthantverk kommer hit med sin erfarenhet och kan utvecklas tillsammans med alla som redan är på platsen, den energin smittar av sig och ger inspiration.

Stödet till Rikstolvan Konst möjliggjorde ett residens med tvärkulturellt utbyte med ukrainska bildkonstnärer, författare, musiker och dramatiker, i samarbete med Svenska institutet och Nordisk kulturkontakt. Staffan Julén, filmregissör och forskare, är en av ledarna av Rikstolvan och han berättar:

– Vi vill bygga långsiktiga relationer med Ukraina och bygga broar och band som finns kvar även efter krigsslutet. Det hade funnits väldigt lite kontakt med ukrainskt kulturliv innan kriget, det har exempelvis inte funnits några översatta pjäser, så genom detta har vi översatt den första ukrainska pjäsen som någonsin spelats i Sverige. "Bad Roads" hade premiär på Göteborgs Stadsteater i mars. Nu är utmaningen att fortsätta ha finansiering långsiktigt för att kunna bygga ett nätverk som håller över tid.

Residenset skapade kreativitet

Även om varken Rikstolvans eller ShareMusics residens hade fokus på produktion eller prestation så skapade situationen möjligheter till stor kreativitet för deltagarna.

– En del av de konstnärer som kommer hit från Ukraina är helt utmattade, men nästan alla får fart och börjar jobba när de är här. Det har skrivits många pjäser i residenset, berättar Staffan Julén.

Moa Johansson på ShareMusic har en liknande berättelse:

– Fokus på residenset var inte produktion utan mer utforskande, men ändå skapades många fysiska konstverk och det blev en hel utställning som hängde kvar även efter residenset. Det vi hörde från deltagarna var att det var positivt att de fick tid, material och stöd för att kunna arbeta specifikt i två veckor. Det är verkligen ingen självklarhet för konstnärer med funktionsnedsättning att åka iväg och bo och arbeta i ett par veckor.

Ny utlysning hösten 2024

Under hösten 2024 gör Region Skåne en ny utlysning av stödet. Ansökan öppnar den 20 augusti, sista ansökningsdag är klockan 12.00* den 30 september 2024.

Stöd till residens för tvärdisciplinär samverkan, konstnärlig fördjupning och ömsesidig utveckling

Skribent: Sara Reis