• Malmö konsthall får stöd för projektet Parallell som ska synliggöra konstnärer med funktionsnedsättning. Bild från Konstlyftet, ett tidigare projekt som också var riktat mot vuxna med kognitiva eller fysiska funktionsvariationer. Foto: Malmö konsthall

Region Skåne satsar 7,9 miljoner kronor på kulturprojekt

Så fördelas årets första produktions- och utvecklingsstöd för kulturlivet. Kvalitet, tillgänglighet, bredd och spets är ledord när vårens kulturstöd från Region Skåne delas ut.

Totalt handlar det om 7,9 miljoner kronor till 55 olika projekt inom kulturområdet. 251 ansökningar togs emot under ansökningsperioden, med ett sammanlagt sökbelopp på 46 miljoner kronor. Nu har 55 olika kulturprojekt med en bredd av målgrupper och samarbeten beviljats produktions- och utvecklingsstöd på olika platser runt om i Skåne. 

De beviljade projekten knyter väl an till utvecklingsområdena i Region Skånes kulturplan: Konstnärligt skapande, delaktighet och medskapande, kulturens rum och platser, barns och ungas rätt till kultur samt digital utveckling.  

Exempel på projekt som får stöd 

Malmö Konsthall beviljas 200 000 kronor för projektet "Parallell". Projektet ska synliggöra konstnärer med funktionsnedsättning genom en digital plattform och sprida kunskap genom en föreläsningsserie.

Borrby bokby beviljas 200 000 kronor för fortsatt lansering och koordinering av konceptet Bokby till övriga delar av Skåne med syfte att öppna ytterligare rum för böcker och därmed rum för människor.

Pink Ivy Management beviljas 300 000 kronor för att arrangera Scania Sounds, en festival och plattform för artister och musikbransch, med fokus på att ge skånska artister i början av sin karriär chansen att ta nästa steg och skapa större branschnärvaro i Skåne.

Teater JaLaDa beviljas 250 000 kronor för att producera den flerspråkiga föreställningen ”Berättelsen om den första”, en berättelse för barn 6–10 år i samarbete med teatergruppen Al-Rahal i Jordanien.

Mer information om alla beviljade projekt finns under beviljade stöd. 

Beviljade stöd inom kultur - Utveckling Skåne (skane.se)