• Grafik med text i bild: SUD 2024. Stora utvecklingsdagen. 20 mars i Lund. Länge leve läsglädjen!

    Intresset för läsfrämjande och samverkan är stort. Den 20 mars samlas 400 deltagare från olika sektorer för att utforska och hylla läsglädjen.

  • Tove Eriksson Mrozowski är utvecklare bibliotek och ingår i arbetsgruppen för  Stora utvecklingsdagen för bibliotek. Foto: Dimitra Kavakliotis

    Tove Eriksson Mrozowski är utvecklare bibliotek och ingår i arbetsgruppen för Stora utvecklingsdagen - Länge leve läslusten!

Region Skåne kraftsamlar för läsning – stor konferens om läsfrämjande

Region Skåne tar ledning för att främja läsning och samverkan genom att arrangera en omfattande konferens om läsfrämjande – Stora utvecklingsdagen 2024 Länge leve läsglädjen!

Den 20 mars 2024 samlas 400 deltagare från olika sektorer som bibliotek, skola, barnhälsovård, logopedi, äldreomsorg, kulturområdet, ideella föreningar, myndigheter och kulturskapare för att tillsammans utforska och hylla läsglädjen.

Konferensen lyfter fram cirka 20 olika läsfrämjande projekt där folkbiblioteken i Skåne har samverkat med andra aktörer för att främja läsning. Dessa projekt, som har fått stöd från Region Skåne, kommer att vara i fokus genom föreläsningar, workshops och en mässa med utställare.

- Läsning är en superkraft och ett universalverktyg i mötet med många av samhällets utmaningar. Dessutom kan den vara en källa till stor glädje. Genom samverkan kan vi skapa de bästa förutsättningarna för att främja läsning för alla, genom hela livet, säger Tove Eriksson Mrozowski, utvecklare bibliotek på Region Skånes kulturförvaltning.

Gemensamma insatser för att nå ut till fler

Temat för konferensen är "läsglädje och samverkan", och syftet är att genom gemensamma insatser nå ut till fler och bredda förståelsen för vad läsfrämjande kan innebära. Konferensen erbjuder också deltagarna möjligheten att ta del av ny forskning och nya metoder inom läsfrämjande.

- Vi är stolta över att arrangera denna konferens i samarbete med de skånska folkbiblioteken. Det är ett utmärkt tillfälle att dela metoder, inspiration och nya perspektiv kring läsfrämjande, tillägger Tove Eriksson Mrozowski.

Se hela programmet 

Kort om Stora utvecklingsdagen för bibliotek

Stora Utvecklingsdagen (SUD) är Region Skånes årliga konferens för biblioteksutveckling, där samarbete sker med de skånska folkbiblioteken. I år utökas deltagandet för att inkludera läsfrämjare från olika sektorer, såsom skola, förskola, akademi, vård och omsorg, kulturaktörer och föreningsliv. Konferensen, som arrangeras för sjunde året i rad och för första gången på Stadshallen i Lund, samlar 400 deltagare för att främja kunskapsutbyte och idéer kring biblioteksutveckling och läsfrämjande insatser.

Konferensen är fullbokad.