• Två ungdomar testar att spela gitarr och keyboard tillsammans.

    Jamsession när Klubb Krea startar upp. Foto: Anders Johansson Stiltje

Projekt i Svedala ska få fler killar att upptäcka biblioteket

Biblioteket i Svedala har beviljats medel ur Experimentspåret till projektet Klubb Krea, som ska undersöka möjligheten att bli mer intressant och tilltalande för killar. Vi har ställt fem frågor till Anders Johansson Stiltje, ansvarig för projektet.

Hur kom ni på idén till projektet Klubb Krea?

Det korta svaret är att vi vill kunna erbjuda attraktiv biblioteksverksamhet för alla. Ett längre svar är att idén formades av en rad komponenter. Vi hade tidigare konstaterat att orten utöver musikfestivalen Sommarrock och några familjearrangemang nästan helt saknade kultur för livemusik. Musikföreningen SMURF, som har replokaler och en konsertlokal mitt i byn, vittnade om att föryngringen av nya medlemmar var väldigt knapp.

Under 2023 gjorde biblioteket ett samarbetsprojekt med namnet Qul i Svedala (QLS) med ungdomsrådet, fritidsgården och SMURF. Ungdomar var med och planerade och genomförde en serie prova-på-dagar med fokus på olika kulturella uttryck. Under QLS hade vi bland annat workshopar i graffiti, akvarell och musikproduktion. Och det var flera ungdomar som gick på sin första konsert och andra blev positivt överraskade av att det fanns fler K-pop-fantaster under vår K-popdag.

Med Klubb Krea ville vi ta till vara på de kontaktytor som etablerats under QLS men även inkludera kulturskolan som vi kontinuerligt samarbetar med i andra sammanhang. Och sen fanns det ett incitament för att jobba med jämställdhet. Andelen pojkar och män som deltar i bibliotekets programverksamhet är kraftigt underrepresenterade. Vi ville undersöka om det är något som går att förändra genom direkta satsningar på målgruppen.

Vilka aktiviteter gör ni inom projektet? Och hur kom ni fram till vad ni skulle göra?

Projektet inleddes med dialogworkshopar på fritidsgårdarna och genom att lärarna på kulturskolan samlade in idéer från sina elever. Intresset för gaming och e-sport var den tydligaste linjen. Det fanns exempelvis intresse för träningsläger och att träffa toppspelare inom Counterstrike och FIFA. Men det fanns också intresse för kläder, klockor och sneakers. Många refererade till saker de sett på Tik-Tok, som exempelvis legenden Bob Ross kultförklarade instruktionsvideor i måleri, och kreatörer som jobbar med lera. Det var också några som hade gjort lite musik och gillade att kolla på videos med folk som gör beats live.
Utbudet har delvis kommit att styras utifrån vad ungdomarna uttryckt intresse för och vilka kompetenser det finns på biblioteket och kulturskolan. Under våren har vi haft musikjam, introduktion till musikprogrammet Ableton, spelat in musik och haft teckningsworkshop och jobbat med kollage.

Ni samarbetar med fritidsgården – vad är styrkan med det? Finns det andra i kommunen som ni skulle vilja samarbeta med?

Fritidsgårdarna möter en målgrupp som inte använder folkbibliotek i någon större utsträckning vilket gör att samarbetet ökar vår träffyta. Personalen har också en annan kompetens och en annan vana av att möta och ungdomar och ta del av deras vardag. Detta märks extra tydligt när det kommer till delaktighetsarbete.

Vi har redan idag en rad samarbeten med såväl föreningar, studieförbund som andra verksamheter inom kommunen. Det är ett roligt sätt att göra verksamhet på och bidrar till att biblioteksrummet är en levande plats av och för Svedalabor. Föreläsningar varvas med utställningar, workshops, konserter och speldagar, och biblioteket är närvarande på ställen som fotbollsklubben och friluftsbadet. I framtiden vore det kul att göra något med motorsportsföreningarna som finns i kommunen.

Har du några bra tips att dela med dig av om hur biblioteken kan nå målgruppen?

Det är lite för tidigt i projektet för att jag ska vara helt bekväm med att ge andra råd men det finns ofta ett stort värde i att positionera om sig både mentalt och fysiskt när man närmar sig nya kulturer.

Vad vill ni att projektet ska leda till?

Med Klubb Krea vill vi undersöka huruvida ett förändrat utbud och direkt riktade satsningar på killar kan påverka könsfördelningen bland deltagarna. Målet är att biblioteksverksamheten ska upplevas som attraktiv för fler killar. På ett större plan vill vi att så många som möjligt ska känna att den palett av kulturella uttryck som existerar är möjliga för dem.