Nationell Filmvecka för barn och unga

I mars hölls den tredje upplagan av Nationell Filmvecka. BUFF filmfestival ligger bakom initiativet. Vi har ställt några frågor till Hugo Liedgren som arbetar på BUFF och till Pontus Örnstrand och Louise Persson i Lomma respektive Skurups kommun.

Hugo Liedgren, vad är Nationell filmvecka?
Nationell filmvecka är en vecka där film för barn- och unga ställs i centrum. Vi på BUFF Malmö Filmfestival står bakom initiativet och arbetar som en samordnande kraft. Veckan är en samlad push för barn- och ungdomsfilm i hela landet – både konstnärligt och politiskt. Alla medverkande har fria händer att ordna egna program under filmveckan.

BUFF erbjuder ett kurerat specialprogram med nya filmer och samlar initiativ från andra distributörer att ta del av. Vi vill slå ett slag för alla de fantastiska filmer som tar sin unga målgrupp på allvar, utmanar sin publik och som gör det lite enklare att förstå sig på sig själv och världen. Bra film med ett ungt perspektiv ska finnas tillgänglig för alla. 

Vad hoppas ni att bibliotekens roll kan vara?
Bibliotekens roll i Nationell filmvecka visade sig vara större än vi hade räknat med. Det var många bibliotek som medverkade och skapade engagerande aktiviteter kring film. Biblioteket är kärnan av kulturlivet i vissa kommuner, vi är väldigt glada att så många bibliotek är intresserade av att vara med på filmveckan. Det är en relation som vi är entusiastiska att bygga vidare på.

En förhoppning vi har är att biblioteken tar sig an en större roll som arrangörer i kommande upplagor av Nationell filmvecka. Ett bibliotek är så mycket mer än läsfrämjande och tillgång till litteratur. Vi tror starkt på att bibliotekens förutsättningar att främja kulturell verksamhet på en lokal nivå är något som barn- och ungdomsfilmen kan utnyttja till sin fördel. Nationell filmvecka har som mål att sprida sig i hela landet, med hjälp av biblioteken kan vi tillsammans nå nya höjder av delaktighet för barn- och ungdomsfilm. Nationell filmvecka äger rum igen 2025, under vecka 12. Lägg veckan på minnet om du är intresserad av att arrangera en filmfestival i din kommun! 

Pontus Örnstrand, du är kulturutvecklare i Lomma kommun. Varför vill ni vara en del av Nationell filmvecka?
I Lomma arbetar vi aktivt med kultur i skolan genom tex. vårt kulturgarantiprogram. Att delta i BUFFs nationella filmvecka krokar på ett bra sätt arm med detta arbete. 

Genom att delta i nationell filmvecka fick barn och unga ta del av kvalitativ film under skoltid. Detta är ett väldigt enkelt och effektivt sätt att sprida film och kultur. 

Hur har ni jobbat med filmveckan i Lomma? Vad har ni gjort för aktiviteter?
Vi arrangerade skolvisningar varje dag, en i Bjärred och en i Lomma samtidigt. Dessa visningar började med en kortfilmsvisning med filmer av kulturskolans elever. Våra skolbibliotekarier var väldigt engagerade i visningarna och hade även fixat så att några ungdomar var med som värdar och presenterade filmerna. 

På folkbiblioteken arrangerade våra bibliotekarier två visningar för förskolorna i fem dagar. Dessa visningar hade också ett fint efterarbete där barnen fick göra teckningar utifrån sedd film, som sedan blev en utställning på biblioteken.  På alla visningar fick barnen vandra in på röda mattan pyntad med massa ballonger och en liten skål popcorn var. 

Utöver dessa visningar arrangerade även biblioteket i Lomma och Bjärred en offentlig helgvisning var. Totalt uppskattar vi att ca 1 100 barn nåddes av filmveckan. Nästa år satsar vi på att dubbla den siffran! 

Louise Persson, du är bibliotekarie på Skurups bibliotek. Varför vill ni vara en del av Nationell filmvecka?
I Skurup testade vi förra året att vara med i samarbete med vår kommunala biograf och bjöd då främst in förskolorna. I år ville vi utöka filmvisningarna och även kombinera med våra ordinarie arrangemang. Under hösten 2023 arbetade vi med olika typer av berättande och vi tänker att film är ännu ett sätt att berätta så vi vill kombinera det med det mer traditionella sagoberättandet. Genom filmvisningarna hoppades vi även locka nya besökare till våra bibliotek, då filmerna inte heller ställde några krav på språk.

Hur har ni jobbat med filmveckan i Skurup? 
Under veckan hade vi två filmvisningar tillsammans med vår kommunala biograf inriktat på förskolorna. I samband med föranmälan erbjöd vi temaplock utifrån filmernas tema tillsammans med filmvägledningen. Vi hade även en filmvisning på en av biblioteksfilialerna där vi skyltade upp med böcker på temat. Vi avslutade veckan med fredagsmys där vi i stället för vår ordinarie sagostund visade kortfilmspaketet, detta kombinerat med fruktfika och pyssel utifrån filmvägledningen.