• Bokomslag med barnteckningar och texten Det här glömmer jag aldrig

Kreativt läsfrämjande med Det stora mötet i Lindängen

Genom att följa bokprojektet "Det stora mötet" på Nydalaskolan, vill Lindängenbiblioteket lära sig skapa en hållbar modell för att engagera barn i kreativa processer och främja läsning och delaktighet inom bibliotekets verksamhet.

Bokprojektet "Det stora mötet" är ett initiativ av barnboksförfattaren Marit Törnqvist i samarbete med Nicolas Lunabba och Helamalmö, och projektet äger bland annat rum på Nydalaskolan i Malmö.

I projektet har barn i årskurs fem på Nydalaskolan fått skriva och illustrera personliga berättelser, som har blivit till en bok, med titeln "Det här glömmer jag aldrig".

Personal från Lindängenbiblioteket i Malmö har, med stöd från Region Skånes Experimentspår, varit med en dag på Nydalaskolan och sett hur barnen arbetade med att illustrera texter under konstnär Kim Demånes ledning. De har dessutom haft regelbundna möten med Marit Törnqvist och författaren Nicolas Lunabba från organisationen Helamalmö för att höra mer om hur de arbetar med barnen för att få dem att berätta i ord och bild.

Här svarar Niclas Paulsson och Sofie Herner från Lindängenbiblioteket på några frågor om Lindängenbibliotekets Experimentspårsprojekt, Läsfrämjande och delaktighet i södra Malmö.

Vad ser ni för fördelar med att samverka på det här sättet?

Fördelarna i projektet är att vi får utforska och lära oss tillsammans med författare, konstnärer och barnen som är med i projektet "Det stora mötet". Genom att integrera konstnärliga och kreativa uttryck får barnen en plattform att dela sina berättelser, vilket kan skapa förståelse och medvetenhet hos jämnåriga i andra delar av Malmö. Samverkan med skribenter, konstnärer och organisationer som Helamalmö och Lindängenbiblioteket ger barnen en rikare inblick i olika kreativa områden och möjliggör en varierad och inspirerande inlärningsmiljö. Vi som bibliotek både bidrar med och lär oss om att främja delningskultur, delaktighet och läsfrämjande på nya sätt. Det är också mycket värdefullt att samverka med skolor, i detta fall Nydalaskolan, och möta barnen i deras vardag och visa kopplingen mellan skolbiblioteket och folkbiblioteket.

Vad tycker ni själva är det mest spännande med projektet?

Det mest spännande med "Det stora mötet" är möjligheten för barn att uttrycka sina egna livshistorier genom skrivande och konst. Genom att skapa en gemensam bilderbok får barnen dela sina minnen och erfarenheter på ett sätt som går bortom ord. Momenten där barnen skapar bilder till andra barns skrivna text är också så spännande eftersom det bidrar till förståelse och empati mellan barn från olika bakgrunder. Vi ser verkligen fram emot att få läsa boken och ta del av alla bilder, och att möjliggöra att boken kommer finnas på Lindängenbiblioteket och alla andra folkbibliotek i Malmö är spännande!

Ni ska ha en släpp-fest för barnens egen bok hos er på Lindängenbiblioteket – berätta vad som händer då!

Under släpp-festen på Lindängenbiblioteket kommer barnens bok släppas till allmänheten och deras skapande firas. Boken kommer att presenteras genom att det lördagen den 2 mars finns en rad aktiviteter att delta i så som att berättelser läses upp och att det går att ta del av barnens skapade bilder.

På vilka sätt kan det här projektet bidra till att utveckla er verksamhet på biblioteket i ett längre perspektiv?

Projektet kan på lång sikt bidra till bibliotekets utveckling dels genom att skapa långvariga relationer med barn och lära oss om att skapa innehåll för och med barn. Vi vill skapa en hållbar modell för att engagera barn i kreativa processer och främja läsning och delaktighet inom bibliotekets verksamhet.

Projektet "Det Stora Mötet" är inte bara en skapande resa för barnen utan även ett möte mellan olika världar och livsberättelser, vilket kommer att lämna bestående avtryck och påverka oss i hur vi utformar verksamhet för barn i framtiden. Vi hoppas också på att projektet gör att vi kan ha fler liknande samarbeten med Nydalaskolan, andra skolor och Helamalmö!

 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om projektet "Det stora mötet", samverkan mellan folk- och skolbibliotek i Lindängen och Nydalaskolans nya litteraturfestival? Passa då på att komma och lyssna på Niclas Paulsson, Marit Törnqvist och skolbibliotekarien Felix Sjögren i ett samtal riktat till bibliotekspersonal i Skåne på temat barns röster och läsfrämjande i Motettens Folkets hus i Lindängen den 4 mars kl. 13.00-16.00.
Samma kväll är du också varmt välkommen till ett samtal mellan Marit Törnqvist och Nicolas Lunabba kl. 18.00-20.00 på Lindängenbiblioteket. Samtalet kretsar kring barns rätt att bli hörda, betydelsen av empati och vikten av att ta barns och ungdomars åsikter på allvar.