• Ystads stadsbibliotek. Foto: CC BY-SA 3.0

Framtidsdialog med biblioteken i Ystad

I april kommer Ann Lundborg och Anna Lundqvist Nilson från kulturförvaltningen på Region Skåne att göra Framtidsdialoger i Ystad. Framtidsdialoger är en metod som Region Skåne och Lunds universitet utvecklat tillsammans.

Framtidsdialoger i Ystad

Framtidsdialoger är en metod som Region Skåne och Lunds universitet utvecklat tillsammans och används för att utveckla kommunens biblioteksverksamhet utifrån de lokala förutsättningarna med biblioteksplanen som nod.

Ann och Anna kommer under en vecka i april att göra ungefär tjugofem intervjuer med både bibliotekspersonal och kommunpolitiker, men även andra verksamheter i kommunen som redan har eller kan få en relation till biblioteket.

Sedan samlas vi tillsammans med bibliotekspersonalen för en avslutande kollaborativ analys av materialet och förslag på färdvägar tas fram. Detta blir ett stöd i arbetet med kommunens biblioteksplan.

Framtidsdialoger i din kommun?

Vi från biblioteksutveckling på Region Skåne har utrymme för att göra framtidsdialoger i en kommun per termin och i höst är det Åstorps tur. Vill ditt bibliotek också få stöd i ert arbete med biblioteksplan är ni välkomna att höra av er till oss!