• logga med texten Berätta mera!

Författarbesök i förskolan i projektet Berätta mera!

I det läsfrämjande projektet Berätta mera! ska författare och dramatiker besöka förskolor i Skåne för att bidra till de yngre barnens lässtimulans. Författarcentrum Syd och Centrum för dramatik Syd driver projektet med medel från Region Skåne.

Vi ställde några frågor till Johanna Gustafsson och Jacob Åkerström på Författarcentrum Syd om projektet.

Författarcentrum Syd och Centrum för dramatik Syd jobbar just nu med ett projekt som heter Berätta mera! Vad handlar det om?

Berätta mera! är ett projekt som vill skapa fantasifulla möten mellan förskolebarn och författare/dramatiker. Möten som stärker barns kreativa och språkliga förmåga samt inspirerar till det lustfyllda läsandet. I projektet ingår gratis besök av författare och dramatiker på förskolor i Skåne. Det kommer också att ingå en utbildningsinsats för de dramatiker och författare som ska besöka förskolorna där vi bland annat bjudit in Ulf Malmqvist som skrivit böckerna ”Förskolebiblioteket flyttar in!” och "Förskolebiblioteket gör skillnad!" 

Vad är bakgrunden till projektet?

Bakgrunden till projektet är att vi vill visa på möjligheten att genomföra författar- dramatikerbesök på förskolor. Genom besöken vill vi bland annat bidra till de yngre barnens språkutveckling och tidiga lässtimulans. Vi vill också bredda och utöka omfattningen av bokningar till förskolorna där vi inte bokar så mycket besök i dagsläget.

Det är ett utforskande projekt – berätta vad det är ni vill undersöka och utveckla? Varför?

Eftersom det inte genomförs så många författarbesök på förskolor vill vi undersöka vad som händer när en författare eller dramatiker kommer på besök i förskolan. Vi vill också ge författarna och dramatikerna möjlighet att utveckla metoder och upplägg som passar förskolan i mötet med de lite yngre barnen. Vi tänker oss att dessa besök till viss del kommer att skilja sig ifrån de besök som genomförs i grundskolan.      

Författarbesöken kommer att äga rum på förskolor – men kan biblioteken haka på eller kanske bidra på något sätt?

Vi ser gärna att biblioteken tipsar förskolor de har kontakt med om projektet. Det finns fortfarande möjlighet att göra en intresseanmälan, men sista anmälningsdagen är 19 april. Biblioteken får gärna hjälpa förskolorna att till exempel hitta böcker av de författare och dramatiker som kommer på besök i just deras kommun.

Intresseanmälan till Berätta mera!

Vad hoppas ni att Berätta mera! kommer att leda till?

Vi hoppas att projektet kommer att leda till att fler författare och dramatiker kommer att besöka förskolor i framtiden. Besök som kommer att inspirera förskolorna att arbeta med barns kreativitet och det lustfyllda läsandet, och att barnen säger berätta mera om och om igen.