Fanny: ”Det är på den lokala nivån som många av våra mänskliga rättigheter tillgodoses”

Fanny Davidsson är ny utvecklare för demokratifrågor på Region Skånes kulturförvaltning. Hennes uppdrag att arbeta koncernövergripande med strategier för det demokratifrämjande- och rättighetsbaserade arbetet i Region Skåne.

Fanny Davidsson har en bred erfarenhet inom demokrati och mänskliga rättigheter. Hon började som frilansande utbildare och arbetade sedan som konceptutvecklare på Barnombudsmannen där hon ansvarade för att stödja implementeringen av barnkonventionen i regioner, kommuner och statliga myndigheter. Senast kommer Fanny från en roll vid Regeringskansliet, där hon har arbetat med Unescofrågor vid Svenska Unescorådet.

- Jag har alltid brunnit för delaktighetsfrågor och velat jobba konkret med mänskliga rättigheter och demokrati. Det är ju på den lokala nivån som många av våra mänskliga rättigheter tillgodoses och där viktiga delar av demokratin praktiseras därför kändes det lockande att jobba på Region Skåne, säger Fanny.

Demokratiarbete för hela Region Skåne

Fannys uppdrag i Region Skåne är att tillsammans med Tommy Krizsan, utvecklare sedan många år inom området, på en koncernövergripande nivå arbeta med strategier för det demokratifrämjande och rättighetsbaserade arbetet samt att stärka invånarnas dialog och påverkansmöjligheter. Att tjänsten är placerad inom Region Skånes kulturförvaltning ser hon som en fördel.

- Jag tror att kulturen är en bra utgångspunkt för arbetet med de här frågorna och jag ser flera möjligheter att integrera kulturen som en del av arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter, säger hon.

Vad ser du mest fram emot?

- Jag ser fram emot att möta olika verksamheter inom Region Skåne och prata om hur mänskliga rättigheter och demokrati praktiseras på många olika sätt, att lyfta fram det som görs bra idag för att sedan använda det till att ta arbetet ett steg längre.

Din senaste kulturupplevelse?

- Vietnamesisk vattendockteater, en väldigt fin upplevelse. Vi var en grupp med personer i åldrarna 2–42 år och vi hade spännande samtal om hur skådespelarna egentligen gjorde för att styra dockorna. Hur fick de dem tex att spruta vatten och eld? Var skådespelarna under vattnet och andades genom bamburören eller har de huvudena över vattnet? Trots språkförbistring var det lätt och spännande att följa med i historien som handlade om människor och olika djur som fiskar, tigrar, ankor och drakar.

Har du en favoritplats i Skåne?

- Det får bli Malmö. Jag tycker om den lilla storstaden med närhet till havet och grannkommunerna i Skåne och Öresund.