• Simon Roos, utvecklare kommunsamverkan, hälsar välkommen till första mötestillfället för allmän- och vuxenkulturfrågor där 40 deltagare från 23 kommuner i Skåne deltog. Foto: Jenny Kalliokulju

Ett nytt forum för allmän- och vuxenkulturfrågor

Den 15 februari samlades 23 kommuner och 40 deltagare på Kulturhuset Anders i Höör för att för första gången samtala om och utbyta kunskap kring allmän- och vuxenkulturfrågor. Inbjudna var utvecklare, strateger, handläggare och samordnare av kultur.

Syftet med att träffas var att skapa ett forum för utvecklare, strateger, handläggare och samordnare av kultur och att erbjuda en plats för kunskapsutbyte, dialog och inspiration. Allmän- och vuxenkulturfrågor vilar ofta på en enskild person och spänner över en stor bredd av aktiviteter, aktörer och insatser både på operativ och strategisk nivå.

- Bakgrunden är de kommundialoger som Region Skåne har genomfört under 2022 och 2023 där en önskan har lyfts om att mötas kring allmän- och vuxenkulturfrågor, säger Simon Roos, utvecklare kommunsamverkan på Region Skånes kulturförvaltning och initiativtagare till mötesplatsen.

­- Jag är väldigt glad för denna uppslutning och för de engagerade samtal som fördes under dagen. Det tyder på ett stort behov av kunskapsutbyte kring hur kultur kan spela roll för våra invånare och besökare i kommunerna men också på behovet av att träffas, lära av och stötta varandra i sina uppdrag, fortsätter han. Genom att träffas så här skapas också en kontaktyta med regionala funktioner som arbetar med kulturutveckling i Skåne.

World café med tre teman

Under förmiddagen anordnades ett world café där deltagarna fick diskutera utifrån tre teman; att arrangera kultur, att finansiera kultur och att arbeta med platser, lokaler och rum för kultur. Det fanns mycket att prata om, utbyta kunskap kring och lära mer om hur andra kommuner arbetar. Tjänstepersoner från Region Skånes kulturförvaltning satt med som bordsvärdar.

Under eftermiddagen presenterades projektet Skåne – En dröm av projektledaren Henrik Teleman. Skåne – En dröm drivs av Folkets konsthall med serieskapare som varit ute i sex kommuner under 2023. Under 2024 pågår utställningar i respektive kommun och den 9 april anordnas ett seminarium kring projektet på kulturhuset i Hässleholm.

Kommunal referensgrupp planerar fortsättningen

Därefter var det mingel med samtal och frågor. Bland annat diskuterad kommunerna vad de anser är mest prioriterat i deras arbete, vad de önskar tala vidare om och vilka frågor de särskilt vill skicka med till den kommunala referensgrupp som har bildats och som består av sex kommuner; Klippan, Ystad, Åstorp, Osby, Kävlinge och Höör. Avslutningsvis gjordes en vandring i Höörs kulturkvarter.

Mötet genomfördes i samarbete med Sara Horvath, kulturstrateg på Avdelningen för kultur, arbete och folkhälsa i Höörs kommun, som menar att detta är en viktig plattform och ser fram emot nästa tillfälle:

­- Mötet gick väldigt bra, vi är glada att så många ville komma till oss i Höör så vi fick en möjlighet att visa upp vårt fina kulturkvarter med Kulturhuset Anders och Kulturskolan men även diskutera frågor som är angelägna för oss alla. Att ha en plattform för detta är viktigt, oavsett om det är en stor eller liten kommun. Oftast brottas vi med liknande frågor. Det stora engagemanget visar på behovet av just en sådan plattform där vi kan ge varandra inspiration, stöd och nya idéer, säger Sara.

En ny mötesplats planeras till hösten. Då med en annan kommun som värd.