• Bild på ett väntrum

    Väntrummet som biblioteket och socialtjänsten ska utveckla tillsammans.

  • Väntrum med bord, stolar, leksaker, barnböcker

Biblioteket och socialtjänsten ska läsfrämja tillsammans!

Bellevuegårdsbiblioteket har beviljats medel för att tillsammans med socialtjänstens avdelning Barn och familj starta upp ett projekt som har sin utgångspunkt i ett väntrum. Vi ställde några frågor till Anna Helm Hannervik, bibliotekets sektionschef!

Hur kom ni på idén till projektet?

För både mig och Emese Juhasz, sektionschef på Barn och familj, är närvaro och samverkan viktigt utifrån den lokala kontexten. Vi arbetar båda med målgruppen barn och unga och vi tror att vi till stor del möter samma barn i våra olika verksamheter. Detta blev startskottet på vår dialog under hösten 2023, då vi började fundera på hur vi skulle kunna samarbeta.

Vi samtalade om frågor som:

- Hur kan vi gemensamt skapa en inspirerande plats utifrån läslust och berättelser i socialförvaltningens väntrum?

- Hur kan välkända uttryck från grannen Bellevuegårdsbiblioteket synas i väntrummet?

- Hur får vi in böcker och litteratur på ett lustfyllt sätt?

En återkommande punkt i våra samtal är också att vi vill att våra barn och familjer ska kunna känna igen sig i våra lokaler, att det skall ge ett varmt och välkomnande intryck.

Vad är styrkan i just det här samarbetet, mellan bibliotek och socialförvaltning?

Våra olika kompetenser kring målgruppens behov. Att barnen, med sina vuxna, känner igen biblioteket som avsändare i socialförvaltningens lokaler tror vi kommer bidra till en ökad tillgång till olika berättelser och uttryck samt möjlighet till kompetensdelning i personalgrupperna kring våra olika uppdrag.  Vi ser det som en styrka att genom detta samarbete kunna ge våra medarbetare möjlighet att samverka, då vi trots närhet har begränsad kunskap om varandras arbetsområde och vi tror att det kommer att gynna våra Malmöbor. Vi har mycket att lära varandra och inspirera till i varandras vardagliga arbete.

Vad ser ni mest fram emot med arbetet tillsammans?

Oj, svår fråga, det är många saker! Bland annat att få arbeta tillsammans med en annan förvaltning och en annan yrkeskår, men framför allt att kunna erbjuda litteratur och berättelser till barn, unga och deras vuxna på ett, för oss, nytt sätt. Som bibliotekarier är vi vana att göra uppsökande verksamhet i olika sammanhang, men här kommer biblioteket in på ett annat sätt i en verksamhet så det ska bli väldigt spännande att se hur vi kan laborera kring det.

- Från socialtjänstens sida, berättar Emese, ska det bli spännande att kunna möta våra barn och föräldrar genom ett nytt sätt. Detta väcker också en nyfikenhet på hur våra besökare kan påverkas med en lugn stund innan deras besök hos oss. Vi hoppas att receptionens utseende och möjlighet till en lässtund förälder och barn tillsammans kan bidra med goda förutsättningar inför mötet med oss.

Vad hoppas ni att projektet ska leda till?

Att fler barn och unga får tillgång till läsning och litteratur i sin vardag och att våra olika verksamheter kan fortsätta att utveckla olika samarbeten. Det tror vi kommer göra gott för våra barn och unga i området och för Malmö i stort.