Bi-bibliotek i Påarp

Helsingborgs bibliotek har under våren drivit projektet "Bi-biblioteket – en pollineringsträdgård" i Påarp. Vi har ställt några frågor till Lena Edvardsson som är bibliotekarie och har lett projektet.

Lena, ni driver ett projekt som heter Bi-biblioteket – en Pollineringsträdgård. Vad innebär projektet?
Vi har tillsammans med barn från Påarps skola, Påarps anpassade skola och Naturskyddsföreningen i Helsingborg planterat bivänliga blommor i pallkragar utanför bibliotekets entré. Dessutom har vi skapat en liten äng och barnen har tillverkat bihotell. På vår stora planterings- och invigningsdag bjöd vi såväl eleverna som övriga besökare på eko-fika och hade dessutom honungsprovning och tipstävling om bin.

Vad är anledningen till att ni vill genomföra projektet?
Vi vill öka medvetenheten om natur, hållbarhet och biologisk mångfald både hos skolbarnen i projektet och hos andra biblioteksbesökare.

Har ni sett några effekter av det ni gjort med barnen?
Projektet har väckt intresse och nyfikenhet hos barnen. ”Hur går det för bina”? undrar de. En elev utbrast: ”Jag har aldrig vetat så här mycket om bin”.  Några barn känner att de blivit vänner med bina och flera av barnen smakade med förundran honung för första gången.

Har ni sett några andra effekter?
Vi får väldigt många positiva kommentarer av biblioteksbesökarna och det märks att projektet väcker både glädje och intresse.

Är det något som överraskat er hittills?
Barnens entusiasm när det gällde att gräva i jorden, räfsa och känna på växterna trots att det luktade ”koskit”. Vi vuxna i projektet blev överraskande av hur mycket även vår egen kunskap och medvetenhet ökade. Det har också varit överraskande hur positivt projektet blivit bemött på alla nivåer, från skolbarn och kollegor till kommunens grönyteförvaltare.

Har ni tips till andra som vill genomföra projekt om hållbarhet?
Det kan vara bra att samarbeta med andra aktörer i samhället. I vårt fall var det väldigt lyckat att samarbeta med Naturskyddsföreningen. De bidrog med kunskap, fysiskt arbete och goda idéer och gav också tyngd åt projektet.