• Ett barn med mikrofon intervjuar

    Bildmontage: Lotta Ahlandsberg

Barn visar sin bild av Malmö under Eurovision!

Malmö stadsbibliotek och områdesbiblioteket Garaget har tillsammans med Minibladet beviljats medel ur Projektspåret för tävlingen Min bild av Malmö. Vi ställde några frågor till dem om vad projektet innebär!

Vad vill ni uppnå med projektet Min bild av Malmö?

Vårt syfte med uppdragen kring Eurovision och tävlingen “Min bild av Malmö” är att göra låg- och mellanstadieelever delaktiga genom att deras röster hörs i offentliga kanaler – i Minibladet, Sydsvenskan, på bibliotek och hos andra samarbetspartners. I projektet går vi samman för att synliggöra barnens tankar, idéer och skapande för alla medborgare. Förutom att öka barnens delaktighet vill vi även uppmuntra deras kreativitet och kulturella engagemang. Läsning, MIK och värdeskapande lärande löper som en röd tråd genom hela satsningen.

Hur engageras barnen i arbetet?

Barnen kan bli delaktiga i festen genom att själva vara kulturreportrar. Under våren kommer ett antal intervjuer med artister, men även med människor som arbetar bakom kulisserna, att göras på olika platser i Malmö. Biblioteken fungerar som viktiga arenor för sådana intervjuer. Intervjuerna görs av minireportrar från olika skolor men alla barn kan skicka in förslag på frågor till intervjupersonerna och även anmäla intresse för att vara en “värdklass”. Intervjuerna livesänds så att alla som vill kan följa dem i realtid. De elever som vill skriva egna reportage på temat kultur kan skicka in sina texter till Minibladet som sedan ser till att elevernas texter sprids utanför klassrummets väggar. Intervjuerna spelas också in och klipps av bibliotekspersonal och läggs sedan ut i bibliotekets kanaler. Under finalveckan kommer även bibliotekets vanliga arrangemang ha koppling till Eurovision.

På vilket sätt är Min bild av Malmö kopplat till Eurovision som ska genomföras i Malmö?

Tävlingen Min bild av Malmö och löpsedelsuppdraget innebär att barn och unga fotograferar platser och människor som de vill visa upp för besökarna i vår stad. Till bilderna skriver de sedan en förklarande text. I löpsedelsuppdraget gör barnen sina röster hörda genom att skriva ett budskap som de tycker är viktigt. Båda satsningarna mynnar ut i både fysiska och digitala utställningar på olika platser i staden. Här fungerar Malmö stadsbibliotek och Garaget som viktiga nav. Projektets olika aktörer publicerar även barnens foton och löpsedlar i sina kanaler för att barnens berättelser ska nå så många som möjligt. Detta mynnar ut i en eurovisionfest på stadsbiblioteket under finalveckan där barnens utställningar invigs.

Vad vill ni utforska?

Hur ser barnens Malmö ut? Vad vill låg- och mellanstadieelever att världen ska veta? Vilka frågor vill de ställa till artister och människor som möjliggör Europas största musikfest? Och vad händer när vi samarbetar och ger barnen möjlighet att ta plats i det offentliga rummet?

Hur ser samarbetena ut inom projektet?

Det som i grunden är ett demokratiuppdrag är även en samarbetsmodell mellan projektets olika aktörer. Minibladet, Garaget, Malmö stadsbibliotek, Sydsvenskan och andra samarbetspartners hjälps åt att sprida information om projektet. Minibladet fångar sedan upp de lärare och klasser som anmäler sitt intresse för att skriva löpsedlar, fotografera sin stad och testa på rollen som kulturreportrar. När sedan barnens bidrag skickats in till Minibladet börjar det viktiga arbetet med att sprida deras texter och bilder. Genom att vi alla samarbetar och sprider barnens bidrag på våra olika plattformar når deras bidrag en stor publik och blir en del av det offentliga rummet. Utställningen Min bild av Malmö hängs även upp i Ljuset kalender på stadsbiblioteket.

Hur hoppas ni att projektet ska leva vidare i er ordinarie verksamhet?

Vi vill skapa en årlig tävling där barnens röster görs hörda i sin region. I år kom Eurovision till Malmö, och detta blev årets fokus, men vi vill fortsätta med andra teman nästa år utifrån Barnkonventionen och Agenda 2030, med fokus på delaktighet, MIK och att hitta nya sätt att inspirera till läsning, omvärldskunskap och att få verktyg att göra sin röster hörda.

Barnen erbjuds fortsätta jobba med löpsedlar på biblioteket. På våra så kallade ”balaganhäng” på stadsbibliotekets avdelning Balagan för åldrarna 9-13 år, ska vi även erbjuda barnen att jobba vidare i Minibladets webbportal med att skriva artiklar. Vi hoppas att barnen får större medvetenhet om att de kan få sina röster hörda på biblioteken!