• Jenny Tingvall Kornmacher är utvecklare KKB på Region Skånes kulturförvaltning.  Foto: Kulturförvaltningen

5,2 miljoner till kompetensutveckling för kultursektorn

Region Skåne har beviljats stöd från ESF för att stärka den digitala kompetensen inom kultursektorn i Skåne. Stödet är 5,2 miljoner kronor och projektet ska pågå i tre år med start från den 1 januari.

Trots att Sverige ligger rankad som det fjärde mest digitaliserade landet i Europa är det stor brist på kompetensutvecklingsinitiativ som är direkt riktade till den kulturella och kreativa sektorn. I rapporten "Digital Economy and Society Index (DESI):2022" noterar EU-kommissionen att Sverige och framför allt svenska företag är snabba på att omfamna ny och avancerad teknik. Utvecklingen drivs framåt genom ett starkt samarbete mellan den akademiska världen och näringslivet.

Jenny Tingvall Kornmacher, utvecklare kulturella och kreativa branscher (KKB), är ansvarig för ansökan:

– Vi såg ett behov. Trots att digitaliseringen har medfört en rad möjligheter och fördelar, har det också väckt en mängd utmaningar som kultursektorn måste hantera för att förbli konkurrenskraftig och relevant. Kultursektorn är så klart ett mångfacetterat område och digitalisering ett stort begrepp, därför försöker vi med detta projekt ge möjlighet till många olika – delvis – individuella ingångar till temat digitalisering.

Projektet är uppdelat i tre delar: Ett mentorskapsprogram, kortare utbildningar där man kan lära sig konkreta nya verktyg och ett program som handlar om data-drivna metoder. Här kan man lära sig hur man kan använda sina egna data för att bättre nå ut till fler målgrupper.

– Digitaliseringen ger oss verktyg som kan förändra både den konstnärliga skapandeprocessen och det kreativa entreprenörskapet. I det här projektet ges det möjlighet att lära sig mer inom båda delar, eller bara en om det passar personen eller organisationen bättre, säger Jenny.

Media Evolution är stödsökande aktör för projektet och Region Skåne är samarbetspartner. Projektledare är Rebecka Eriksson från Media Evolution. Jenny kommer vara involverad från Kulturförvaltningens sida.

– Projektet möjliggör kompetensutveckling inom digitaliseringen. Det är fantastiskt att vi kan göra detta med stöd av EU.