• En man och en kvinna sitter vid ett bord. Runt bordet står tre kvinnor och två män. PÅ bodet igger ark med postit-lappar i olika färger.

    Otto Hamel, med ryggen mot kameran, pratar med från vänster Sofia Palm, Lina Lanterno, Anna Söderberg, Filip Rahim Hansson, John Schütte och Lydia Enetjärn. Foto: Elin Frost

Tillsammans över gränser med hav och vatten i fokus

Hur kan kulturella och kreativa branschernas särskilda expertkompetenser och kreativa kunnande påskynda klimatomställningen i Skåne och Blekinge genom att stärka innovationsförmågan hos företag?

Cross Innovation Southern Sweden är ett utvecklingsprojekt som Region Skåne driver tillsammans med Region Blekinge med medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Syftet är att främja tvärsektionell samverkan och bidra till att lösa komplexa samhällsutmaningar och främja hållbar utveckling.

En del i projektet är Cross Innovation Challenge som är en tre dagar lång faciliterad innovationsprocess där ett antal företagare får hjälp att lösa specifika utmaningar tillsammans med experter från kulturella och kreativa branscher.

- I förra veckan hade vi vår första innovationsworkshop på temat ”hav och vatten” tillsammans med nio kreatörer och fyra företag från Skåne och Blekinge. Det var fantastiskt att under ett par dagar i Karlshamn arbeta med idégenerering utifrån inte bara företagens utan också omvärldens behov, berättar Elin Frost, projektledare för Cross Innovation Southern Sweden på Region Skåne.

Freja Andersson är konstnär och filmskapare och en av de som deltog i workshopen.

- Jag vill påverka på alla sätt jag kan i det klimatnödläge vi står mitt i och i den klimatomställning som därmed krävs. Jag började fråga mig själv hur jag kan göra det, inte bara som privatperson, utan även på olika sätt i min yrkesroll. Gränsöverskridande samarbeten tror jag att det behövs mer av i alla möjliga sammanhang och att det, om genomfört på genomtänkta sätt, gynnar alla parter, säger Freja Andersson.

Under första workshopdagen arbetade gruppen med att förstå företagens behov och sedan i dialogbaserad form arbeta med att ta fram idéer som de andra dagen kunde arbeta vidare med.

Deltagande företag var Wapro AB, Hamel Sails, Mörrums kronolaxfiske, Hanö Dyk och Ribcharter.

- Gemensamt för företagen som var med den här gången är att de arbetar med hav och vatten. De delar också en nyfikenhet kring innovationsarbete och har en vilja att utvecklas hållbart, säger Elin Frost.

Nästa Challenge äger rum den 21–22 november och har temat ”Smarta städer och social hållbarhet”. Det är bara en av flera satsningar som görs i projektet under hösten.

Så hur gör man då om man vill vara med som kreatör eller företag i någon liknande del av Cross Innovation Southern Sweden?

- Det bästa är att kontakta mig som är projektledare. Just nu letar vi lite extra efter företag i Skåne och Blekinge som arbetar eller vill börja arbeta mer med sociala frågor. Vi letar även efter kreatörer från nordöstra Skåne och Blekinge, säger Elin Frost.