• Tove Eriksson Mrozowski är utvecklare bibliotek och ingår i arbetsgruppen för  Stora utvecklingsdagen för bibliotek. Foto: Dimitra Kavakliotis

    Tove Eriksson Mrozowski är utvecklare bibliotek och ingår i arbetsgruppen för Stora utvecklingsdagen för bibliotek. Foto: Dimitra Kavakliotis

Stora utvecklingsdagen 2024 välkomnar en bredare publik

I mars nästa år arrangeras Stora utvecklingsdagen (SUD) för sjunde året i rad. Förutom ny plats välkomnas också en bredare publik. Länge leve läsglädjen! är 2024 års tema och belyser att läsandet är för alla – genom hela livet.

Vi ställde några frågor till Tove Eriksson Mrozowski, utvecklare bibliotek på Kulturförvaltningen och en av dem som sätter formerna för konferensen.

Hej, Tove! Berätta, varför SUD?
- En viktig del av Stora utvecklingsdagen är att de skånska folkbibliotek som har fått utvecklingsstöd från Region Skåne delar med sig av de kunskaper och erfarenheter som de har skaffat sig genom olika projekt. På så sätt sprids kunskaper och idéer till fler och kan inspirera andra att göra något liknade, eller bygga vidare på idéerna. Ett annat viktigt syfte med dagen är att biblioteken får syn på varandras verksamheter och kan knyta nya kontakter som kan leda till samarbete.

Nästa SUD hoppas ni attrahera fler och nya besökare, varför det?
- Läsfrämjande är en bred samhällsuppgift, och biblioteken samverkar med en mängd olika aktörer i det läsfrämjande arbetet. Därför är det självklart att vi denna gång riktar oss till en bredare publik än vanligt, och att det också avspeglar sig i programmet. Förutom biblioteken välkomnar vi också till exempel läsfrämjare inom skola, förskola, universitet och högskolor, barnhälsovård, vård och omsorg, skånska kulturaktörer, föreningar och folkbildningsaktörer för att nämna några. Vi siktar på cirka 350 deltagare.

Vad är det bästa med SUD?
- Det är nog att man får veta så mycket om allt spännande som pågår på de skånska folkbiblioteken. Bibliotekens uppdrag är brett och deras verksamheter mångfacetterade. Och nu när vi expanderar till en bredare målgrupp ska det bli extra roligt att få fördjupa sig i samverkansmöjligheterna inom läsfrämjande och få syn på och inspireras av andras fina arbete inom samma område.

Vad ser du mest fram emot till nästa SUD?
- Jag ser fram emot att liksom låta mig drabbas av mängden av insatser och aktörer och goda krafter som faktiskt jobbar för samma sak - läsning. Och så ser jag fram emot alla programpunkterna – det är verkligen intressanta personer och projekt som vi lyfter fram. Programmet publiceras i januari – håll utkik!

Något annat om SUD du tycker att vi borde veta?
- Ja, att du absolut inte vill missa den. Det är viktigt att veta. Det går redan nu att anmäla sig, och man får sprida inbjudan till alla som man tror kan vara intresserade.

Kort om Stora utvecklingsdagen för bibliotek

Stora utvecklingsdagen (SUD) är Region Skånes årliga konferens för biblioteksutveckling. SUD arrangeras av Region Skånes kulturförvaltning tillsammans med de skånska folkbiblioteken. Det är en mötesplats för de skånska biblioteken och andra aktörer som är intresserade av biblioteksutveckling

Konferensen erbjuder ett scenprogram med föreläsare, olika workshops samt en mässdel med utställare från verksamheter som på olika sätt arbetar läsfrämjande. Tidigare år har konferensen varit fullbokad med max 200 deltagare. I mars finns möjlighet att vara många fler.

Den 20 mars 2024 arrangeras SUD för sjunde året i rad i Stadshallen i Lund.