• Isebell står framför en bokhylla.

    Isebell Johnsson är ansvarig för projektet Shared reading på fritidsgårdarna i Osby. Foto: Kulturförvaltningen

Shared reading på fritidsgårdarna i Osby

Biblioteket i Osby har blivit beviljade medel för projektet Shared reading på fritidsgårdarna. Isebell Johnsson är ansvarig för projektet och vi har ställt fem frågor till henne.

Vad innebär projektet?

Ungdomar är en svår grupp att nå och jag har känt att vi ser mindre av dem på biblioteken. Så tanken med detta projektet är att jobba mer uppsökande och med en läsfrämjande aktivitet. Så jag kommer besöka fritidsgårdarna i Osby kommun regelbundet, vi har två stycken, och förhoppningsvis lära känna dem och locka dem till att vara med i en Shared reading-grupp.

Vad är Shared reading?

Shared reading betyder helt enkelt att dela en text tillsammans och att få den att växa- tillsammans. Det fina är att man kommer helt kravlöst, man behöver varken läsa högt eller vara förberedd som deltagare. Man får en fin upplevelse tillsammans och oftast leder det till många intressanta samtal.

Varför vill du ut till fritidsgårdarna?

Vi har det senaste året skapat biblioteksportaler på båda våra fritidsgårdar i Osby kommun och vill jobba mer med uppsökande verksamhet för att nå ungdomar där de befinner sig. Men även introducera läsfrämjande aktiviteter för att locka till mer läsning. Shared Reading är mer en läsning tillsammans, man delar en upplevelse.

Vad kan ungdomarna på fritidsgårdarna förvänta sig när du kommer dit?

De kan förvänta sig en mysig stund med bra och tankeväckande noveller, god fika men också en öppen plats att kunna få känna sig trygg i och prata om det som de vill prata om.

Vad ser du mest fram emot?

Mötet med ungdomarna först och främst. Att få hänga med dem. Sen hoppas jag ju så klart att jag ska få till fasta grupper som vill fortsätta att ses på det här sättet. Kan jag bara få en enda att upptäcka glädjen med läsning då skulle jag säga att detta var ett lyckat projekt!