• I en utställningsmiljö. Det hänger stora och små tavlor på väggarna. I mitten ett svart där det står skulpturer. Människor rör sig i salen och tittar på konsten.

    Skissernas Museum får stöd för att arbeta med att nå ut till skolor i kommuner som inte har möjlighet till konstupplevelser och kreativt skapande i museimiljö i hemkommunen. Foto: Johan Persson

Region Skåne satsar nio miljoner kronor på kulturprojekt

Nu är det klart hur årets andra produktions- och utvecklingsstöd för kulturlivet fördelas. Stödet ska ge förutsättningar för fler skåningar att ta del av och delta i kulturlivet i hela Skåne.

Totalt handlar det om nio miljoner kronor till 57 olika projekt inom kulturområdet.

Under ansökningsperioden kom det totalt in 241 ansökningar med ett sammanlagt sökbelopp på 44 miljoner kronor. Projekten som nu får stöd representerar en stor bredd av olika konstnärliga uttryck, målgrupper och samarbeten inom områdena bild, cirkus, dans, form och design, film, kulturarv, litteratur, musik, performance, seriekonst och teater, och äger rum på många olika platser i hela Skåne.

Höstens fördelning är gjord med utgångspunkt från Region Skånes kulturpolitiska mål om att det ska finnas ett kulturutbud av hög kvalitet med både bredd och spets som är tillgängligt för invånarna i hela Skåne. Projekten knyter också väl an till utvecklingsområdena i Region Skånes kulturplan; Konstnärligt skapande, Delaktighet och medskapande, Kulturens rum och platser, Barns och ungas rätt till kultur samt Digital utveckling.

Här är några av projekten som fått utvecklingsstöd

Arts and Motion En del av Cirque Arté Diem beviljas 300 000 kronor till ett projekt som ska förverkliga visionen om ett året-runt centrum för cirkus och dans på landsbygden i Tollarp i Kristianstads kommun.

InterAkt Swe beviljas 300 000 kronor till en deltagarbaserad och medskapande popmusikal på svenska och arabiska med utgångspunkt från immigrerade kvinnors erfarenheter.

Skissernas Museum beviljas 200 000 kronor till ett projekt som ska nå ut till skolor i kommuner som inte har möjlighet till konstupplevelser och kreativt skapande i museimiljö i hemkommunen.

SkåneFolk Youth Ensemble beviljas 200 000 kronor till ett utvecklingsprojekt för att öka tillväxten av unga folkmusiker.

Ålakustens kulturarvsförening beviljas 100 000 kronor för att göra en dokumentation av ålfisket mellan Åhus och Stenshuvud samt dess traditioner innan dessa försvinner.

Beviljade utvecklingsprojekt hösten 2023

Här är några av projekten som fått produktionsstöd

AB CDCC Music beviljas 200 000 kronor för ”Knappen - En Interaktiv Rymdmusikal” som är en scenföreställning för barn i åldrarna fyra till tio år.

Alakoski & Söderlund AB beviljas 150 000 kronor för att under 2024 arrangera Backåkra poesi och prosa som är en litterär mötesplats med temat hållbar utveckling.

Alexander Sundqvist AB beviljas 200 000 kronor för den interaktiva dansföreställningen KNYTA för barn i åldrarna 3 till 6 år på svenska och meänkieli.

ARNA beviljas 250 000 kronor för konsteventet ”Land Art Live – Vombsjön 2024” som handlar om vattnet i klimatförändringens tid som möter publiken under sensommaren 2024.

Råfilm beviljas 200 000 kronor för att arrangera visningstillfällen och kringaktiviteter på flera platser i Skåne kring dokumentärfilmen ”Puss hej då” (2023), en film för jämställt föräldraskap.

Beviljade produktionsstöd hösten 2023