Rebecca Padar: ”Jag motiveras av det komplexa och att vara omgiven av engagerade kollegor”

Region Skåne har länge prioriterat barn och ungas rätt till konst och kultur. I september började Rebecca Padar som ny utvecklare barnrätt på Kulturförvaltningen med uppdrag att bland annat införliva de barnrättsliga principerna i hela verksamheten.

Att regelbundet få uppleva konst och kultur i olika former är en rättighet vilket är särskilt viktigt under uppväxten. Barn och unga ska ha likvärdig tillgång till kultur, möjlighet till eget skapande och att tillägna sig olika estetiska språk, oavsett uppväxtvillkor och individuella förutsättningar. I många år har barn och unga varit en prioriterad målgrupp i Region Skånes arbete och barns rätt till kultur är ett av utvecklingsområdena den  regionala kulturplanen.

I september välkomnande Kulturförvaltningen Rebecca Padar som utvecklare barnrätt, en nyinrättad tjänst på heltid med syfte att införliva barnkonventionen i verksamheten.

– Jag är fortfarande ganska ny i mitt uppdrag men det jag kommer fokusera på är att konkretisera behov och tillgängliggöra målgruppsanpassat stöd både på strategisk nivå och för barnrättsarbete i praktiken för förvaltningens ledning och styrning, enheter och sakområden, säger Rebecca.

Rebecca har arbetat med barnrättsfrågor både inom civilsamhället och offentlig sektor. Hon började intressera sig för barnrätt och barnrättsfrågor efter att ha engagerat sig i olika verksamheter på Rädda Barnens lokalförening i Lund. Närmast kommer hon från en tjänst som strateg i barnrätt och jämställdhet på Region Gävleborg.

– I mina tidigare uppdrag har jag ansvarat för olika former av målgruppsanpassat stöd så som utbildning, rådgivning och verksamhetsutveckling där målgruppen har varit både ledning och operativ personal. Detta är något jag tar med mig och vill vidareutveckla i mitt nya uppdrag, säger Rebecca.

Det är ett stort och viktigt uppdrag. Vad tror du kommer vara den största utmaningen?

– Implementering och hållbarhet i det systematiska barnrättsarbetet. Av tidigare erfarenheter vet jag att det lätt blir något som hamnar vid sidan av, en punktinsats eller att det blir en eftertanke. Jag vill arbeta nära både ledning och utvecklarna för att skapa något som blir ett stöd i praktiken och hållbart på sikt.

Vad tror du är Kulturförvaltningens styrka i arbetet? Barn och ungas rätt till kultur är ju ett prioriterat utvecklingsområde som förvaltningen har jobbat länge med? 

– Jag upplever att kulturförvaltningen har en förståelse för vikten av barnets rättigheter och en vilja att stärka arbetet framåt tillsammans, både i samverkan internt och med externa parter.

Vad motiverar dig?

– Min nyfikenhet, att försöka förstå det komplexa och att vara omgiven av engagerade kollegor.

Du är omgiven av kollegor med stort kulturintresse även privat, vilken är din senaste kulturupplevelse?

– Jag var och såg The Dropouts på Skånes dansteater. Ett lockande kaos och helt magiskt. Jag gillar verkligen det oförutsägbara och det lite mörka blandat med magi.

Till sist, har du en favoritplats i Skåne?

– Ribersborgs Kallbadhus. Den platsen ger mig ett lugn på sommaren och en adrenalinkick på vintern när havet svalnat.