• Regnsbågshylla med böcker och skyltar på bibliotek

    Regnbågshylla på Linero bibliotek. Foto: Emma Karlsson

Nya sätt att arbeta med frågor kring hbtq+ i Lund

Folkbiblioteken i Lund har beviljats medel ur Lärandespåret för att under 2024 utveckla sitt arbete med hbtq+. Vi ställde fem frågor om detta till deras verksamhetsutvecklare Hanna Zander!

Vem är du?

Jag heter Hanna, bor i Malmö och jobbar sedan åtta år tillbaka i Lunds kommun. Jag hamnade, via jobb i bland annat skolan och på Medborgarcenter, i biblioteksvärlden och stormtrivs med det. På fritiden förkovrar jag mig gärna i vegetarisk matlagning, lyfter tungt på gymmet eller sysslar med någon ny hobby – min senaste är onlinespelet Geotastic!

Vad jobbar du med på biblioteken i Lund?

Jag är anställd som verksamhetsutvecklare på Digitala och rörliga enheten inom Folkbiblioteken i Lund. I min tjänst jobbar jag bland annat med digital inkludering, vår biblioteksbuss (som just firar ett år!), kommunikation och hbtq+.

Varför ska ni genomföra Lärandespåret hbtq+ processpår Lund?

Folkbiblioteken i Lund jobbar aktivt med hbtq+ och inkludering sedan 2017 då vi blev hbtqi-certifierade via RFSL. Efter sex år med certifieringen har vi etablerade rutiner och former för vårt arbete med hbtq+ och inkludering, men känner att vi skulle vilja ta ytterligare ett steg i detta arbete – detta både för att stå stadigare på egna ben utan RFSL:s certifiering, lära oss ännu mer, och för att få möjlighet att ta tillvara våra erfarenheter och kunna sprida dem vidare till andra bibliotek som vill jobba med hbtq+.

Hur ska ni genomföra Lärandespår hbtq+ processpår Lund och vad bygger det på?

Vi vill fördjupa våra egna kunskaper samtidigt som vi delar med oss och underlättar för andra verksamheter att ta sig an dessa frågor.

Vi hoppas under det kommande året kunna göra studiebesök på andra bibliotek och eventuellt i andra verksamheter som arbetar med hbtq+ för att få ytterligare inspiration och vill även lyssna in kommuner som vill jobba med frågorna men inte riktigt vet hur. Vårt mål är att lärprocessen ska resultera i ett utbildningsmaterial som är fritt för alla ta del av och som förhoppningsvis kan sänka trösklarna att jobba med hbtq+ och inkludering.

När ska ni starta ert Lärandespår Hbtq+ processpår Lund?

Vi smygstartar lite nu i december, men drar officiellt igång i januari och jobbar hela 2024 med projektet.