• En kvinna och en man klädda i sjukvårdskläder är påväg mot bagageutrymmet på en bil. Kvinnan bär på en gitarr och mannen  har en ryggsäck med sjukvårdsutrustning.

    Ellen Winberg, palliativvårdsläkare och Johan Rosqvist, sjuksköterska, ASIH i Lund, ingår i det nystartade kulturteamet på avdelningen.

Musik som språk och lindring i livets slutskede

Kultur och hälsa hänger ihop i Region Skåne. Inom den palliativa vården i Lund arbetar ett nystartat kulturteam med musik som lindring i livets slutskede.

Läkaren Ellen Winberg packar både gitarren och väskor med medicinsk utrustning när hon åker hem till patienterna.

Går det att lindra, skänka tröst och skapa mening när orden tagit slut? Och vilken roll kan kulturen spela i vården?

Studier har visat att musik kan användas både som smärtlindring och för att sänka puls hos personer som är utsatta för kraftig stress. I sitt jobb som palliativvårdsläkare möter Ellen Winberg många personer som befinner sig i livets slutskede. Det innebär att ofta möta människor i kris, som lever med en obotlig eller kronisk sjukdom. Gemensamt för personerna hon möter är att de har en begränsad tid kvar i livet.  

Sätt att bearbeta känslor

– Det är vår uppgift att se till att deras sista tid blir så bra som möjligt. Ibland kan man behöva ett annat språk. När det är för smärtsamt att prata kan musik vara ett sätt att bearbeta känslor. När man är i situationen där man summerar sitt liv, kan den också vara en länk till minnen och musik kan vara en katalysator för den processen, berättar Ellen Winberg. 

Nu kan hon använda sitt musikintresse i arbetet som palliativvårdsläkare och har byggt ett kulturteam på avdelningen för Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH. I hennes bil ligger numera emellanåt ett gitarrfodral bredvid väskorna med medicinsk utrustning.

– Jag kände ett sug efter att skapa en grund för att arbeta mer med kultur i mötet med mina patienter. Ibland kan det vara svårt att lyfta de existentiella frågorna. Kärnan är att skräddarsy innehållet för patienten - allt passar ju inte alla. Att till exempel behöva lyssna på en låt som man inte tycker om kan ha motsatt effekt, säger Ellen Winberg.  

Lyhördhet utöver det medicinska Att ge vård i hemmet hos någon med obotlig sjukdom innebär nära samarbete med både patienter och deras anhöriga. Det kräver en särskild lyhördhet för behov som sträcker sig utanför det rent medicinska.  

Det kan till exempel handla om att bekräfta personen som vårdas genom att erbjuda en estetisk upplevelse. Konkret kan det vara att avsluta varje vårdbesök med en låt som patienten själv har valt. Eller genom att den som vårdas väljer musik att spela från en bärbar högtalare, under exempelvis en blodtransfusion. 

Påverkar andning, smärtupplevelse och puls 

– För personer, som inte längre kan läsa själva, kan det också betyda mycket att få en dikt eller stycke ur en bok uppläst. Men musik kan öka välbefinnandet på många sätt. Särskilt under smärtsamma ingrepp erbjuder vi musik som patienten själv väljer. Den kan vara avstressande och påverka andningsmönster, smärtupplevelse och puls, säger Ellen Winberg. 

Skribent: Hanna Folkemark Ellborg