• I en skogsdunge står flera lerskulturer i naturlig storlek av barn  och ungdomar.

    Det är konstnärerna Ingrid Sandsborg och Björn Carnemalm som tillsammans med 1 000 skånska ungdomar har skapat konstverket. Foto: Peter Wirén

Lekfull skånsk terrakottaarmé invigd på Fulltofta strövområde

Ett trettiotal barngestalter, 3D-printade i lera, har tagit plats i en skogsglänta mitt i Skåne. Den 30 september invigdes Multiplera Skåne – ett konstprojekt med stöd från Region Skåne, som har involverat 1 000 barn och unga.

– För samtidskonsten i Skåne är Multiplera ett projekt som innehåller ”extra allt” i form av 33 kommuner, barn och ungas medverkan, vacker natur och hög konstnärlig kompetens. Man kan inte bli annat än glad, säger Jaana Järretorp, utvecklare bild och form på Region Skånes kulturförvaltning som bidragit med projektstöd till Multiplera.

Workshops med unga

Det är konstnärerna Ingrid Sandsborg och Björn Carnemalm som driver föreningen MuralCentralen som tillsammans med 1 000 skånska ungdomar har skapat konstverket. I flera års tid har de rest runt i Skånes alla kommuner och träffat ungdomar för kreativa workshops. Ungdomarna har fått utforska teknik för 3D-scanning och printing – för att som avslutning bygga skulpturerna på plats i Fulltofta strövområde i Hörby kommun.  

– Vår version av terrakottaarmén är skapad i en delaktighetsprocess och inte av en enväldig härskare. Vi har träffat ungdomar i skolan, på fritids, på kulturskolor och föreningar samt i privata grupper. Vi har lyssnat på dem och i det kollektiva konstverket tolkas de unga så som de ser sig själva, säger Ingrid Sandsborg. 

Budbärare av ungas tankar

Tanken bakom att konstnärsduon har valt just Skåneleden som plats för sitt verk är att konstverket ska vara både en naturupplevelse och en kulturupplevelse. 

– Skulpturerna är budbärare av ungas tankar och känslor. De representerar samarbete, gemenskap och demokrati. Skåneleden är en plats för alla, precis som detta konstverk, säger konstnären Björn Carnemalm.  

Fulltofta strövområde, en del av Skåneleden

Skulpturerna står på Fulltofta strövområde som är en del av Skåneleden. Region Skåne är huvudman för Skåneleden och driver utvecklingen. Stiftelsen Skånska Landskap ansvarar för förvaltningen av leden på uppdrag av Region Skåne. 

Skåneleden ska genom sin tillgängliga infrastruktur bidra till förbättrad folkhälsa och goda levnadsvanor, genom att möjliggöra en aktiv vardag med närhet till naturen.