• Ordförande i Region Skånes kulturnämnd, Fredrik Sjögren, medverkar i uppvaktningen. Foto: Cecilia Palmkvist

    Ordförande i Region Skånes kulturnämnd, Fredrik Sjögren, medverkar i uppvaktningen. Foto: Cecilia Palmkvist

Möte med riksdagens kulturutskott om kultursamverkan

Region Skåne uppvaktar riksdagens kulturutskott tillsammans med övriga regioner i Regionsamverkan Sydsverige och Västragötalandsregionen för att belysa konsekvenserna av kultursamverkansutredningens förslag.

Region Skåne uppvaktar riksdagens kulturutskott den 23 november, tillsammans med övriga regioner i Regionsamverkan Sydsverige och Västragötalandsregionen, för att belysa konsekvenserna av kultursamverkansutredningens förslag för regioner, kommuner, kulturliv och invånare. Initiativet till riksdagsseminariet togs med anledning av kultursamverkansutredningen betänkande som presenterades tidigare i höst: ”Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun”, SOU 2023:58.

Ordförande i Region Skånes kulturnämnd, Fredrik Sjögren, medverkar i uppvaktningen.

De sju regionerna vill sammantaget framföra följande budskap:

  • Skapa inte a- och b-kommuner. Ge alla kommuner ökade befogenheter genom kulturpåsarna, men gör inte rollerna otydliga.
  • Kommunernas roll bör inte stärkas på bekostnad av regionerna.
  • Att öppna upp för fler aktörer att fördela medel utan finansiellt tillskott skapar missnöje.
  • Förslaget om så kallade samverkansplaner riskerar att bli en oren demokratisk lösning.
  • Kultur i hela landet är själva poängen! Nu riskerar vi en centralisering.
  • Regionerna är garanten för många kommuner – förslaget försvårar kulturarbete på regional nivå.

På seminariet presenteras också exempel på hur kultursamverkansmodellen under de senaste tolv åren har bidragit till att utveckla kulturen.

Region Skåne lyfter fram Sveriges största konsthändelse för barn, Bästa Biennalen, som skapar en växelverkan mellan storstad och landsbygd i barn och ungas möten med konsten och kreativiteten. 100 konstplatser i Sydsverige ingår i nätverket. Bästa Biennalen är en regional satsning på barn och ungas möten med konst som startade i Skåne 2013. Sedan 2021 ingår också arrangörer i Region Halland, Jönköpings län, Kronoberg, Kalmars län och Blekinge, genom Regionsamverkan Sydsverige.