• Maria Jämthagen ler mot kameran. Bakom henne syns bokhyllor med böcker.

    Maria Jämthagen, bibliotekarie på Genarps bibliotek. Foto: Anna Lundqvist Nilson.

Mat och bokprat i Genarp

Mat och bokprat ska få ungdomarna i Genarp att upptäcka biblioteket, lusten att läsa och sitt eget skrivande.

Redan i november får unga möjlighet att komma till Genarps bibliotek för att lära sig mer om skrivande, hur det är att arbeta som författare och hur det är att arbeta på ett bibliotek – och äta pizza! Projektet är ett samarbete mellan Genarps bibliotek och barn- och ungdomsförfattaren Anette Eggert som även bor i Genarp. Projektet vänder sig till de som går i högstadiet.

Maria Jämthagen, bibliotekarie på Genarps bibliotek, berättar:

- Vi vill visa ungdomarna att det går att leva och verka som författare även i Genarp, Anette Eggert är en bra förebild. Eggert har lång erfarenhet av att skriva och att lära ut det till barn och unga. Genom samarbetet med henne kan vi kombinera vårt uppdrag som mötesplats med att visa vad vi på biblioteket kan erbjuda och att låta ungdomarna själva få testa på skrivande. Och så bjuder vi på pizza! Vi kommer träffas tre gånger i år och tre gånger i början av nästa år, och exakt hur träffarna kommer se ut vet vi inte förrän ungdomarna är här. Vi kommer nämligen utforma innehållet tillsammans. Utgångspunkten är att vi ska prata om böcker, jag kan tipsa om böcker och svara på hur det är att arbeta på ett bibliotek. Eggert kan berätta om hur det är att vara författare och lära ut bra skrivövningar. Vi har ju två olika ingångar till böcker, och genom samverkan kan vi ge ungdomarna en bredare bild av både läsning och att själva få uttrycka sig genom skrivande. Vi använder ordet bokprat och inte litteratursamtal, det ska inte verka tungt och kravfyllt -tvärtom!

Ungdomar är en målgrupp som flera bibliotek har svårt att nå och så är det även i Genarp. Projektidén kommer ur en kundundersökning som folkbiblioteken i Lund gjort genom stärkta bibliotek. Där visade det sig att just målgruppen unga ofta glöms bort. Det finns få aktiviteter på biblioteken för unga och det är svårt att nå unga till de insatser som görs. Genom Mat och bokprat vill Maria att fler unga ska hitta till biblioteket, på ett kravlöst sätt.

Det finns ett gott samarbete mellan biblioteket, skolan, fritidsverksamheten, föreningar och andra som arbetar med unga i Genarp (GFU) och genom det nätverket kan Mat och bokprat spridas till de unga som inte är på biblioteket idag. Det är viktigt att vi samarbetar för att kunna sprida våra aktiviteter för att fler unga ska hitta till de insatser som görs. Skolbibliotekarien har redan tipsat de ungdomar som kan vara intresserade!

Mat och bokprat kommer fungera som en testballong. Hur får vi ungdomar att upptäcka biblioteket och vad är det de vill använda biblioteket för? Genom relationsskapande hoppas Maria på att fler aktiviteter kan anordnas för unga där de unga själva kan styra vad de vill göra på sitt bibliotek.

-  Vi vill lära oss genom att våga testa nytt tillsammans med de unga, något som möjliggörs genom Experimentspåret.

Maria är förväntansfull inför den första träffen:
- Jag hoppas på att de ungdomarna som kommer hit får ut så mycket som möjligt av träffarna. Hellre tio unga som är intresserade och vill hänga kvar och skapa sitt bibliotek även framöver än jättemånga som inte är intresserade alls. Det handlar mer om värdet för de som är där än antalet deltagare.