• Porträtt av Maria Lindblom

    Maria Lindblom är projektledare och vikarierande utvecklare dans och cirkus på Region Skånes kulturförvaltning

Maria Lindblom: ”Jag avskyr att vara obekväm men det ska jag försöka vara”

I slutat på augusti välkomnande vi Maria Lindblom till Region Skånes kulturförvaltning. Maria är biträdande projektledare för det treåriga EU-projektet Cross Innovation Southern Sweden och kommer även vikariera som utvecklare för dans och cirkus.

Maria är utbildad inom design vid Malmö universitet och har under flera år arbetat med bland annat regional innovationspolitik och affärsutveckling. Senast kommer hon från Ideon Science Park där hon bland annat jobbade med utformningen av inkubationsprogram för rymdrelaterade start-ups.

- Design och inkluderande av olika behov och perspektiv är genomgående i min profession och jag tror på möten mellan olika branscher och kompetenser som en grund för att lösa utmaningar, öka förståelse och i längden skapa hållbara samhällen, säger Maria Lindblom

Det har gått knappt en månad sedan Maria började och det är mycket att sätta sig in i. Om några veckor delar hon sin tjänst som vikarierande utvecklare för dans- och cirkusområdena.

- När jag kommer in i arbetet hoppas jag att mina erfarenheter och nätverk kan bidra till att utveckla hur vi arbetar framåt med internationell utblick för att skapa bästa förutsättningarna i Skåne i linje med våra handlingsplaner och strategier.

Vad fick dig att söka dig till Region Skånes kulturförvaltning?

- Kultur är en viktig del för ett fungerande samhälle. För mig ställer kulturen frågor med en delaktighet som ingen annan samhällsfunktion gör, vilket ger förutsättningar för tvärsektoriella samarbeten och möjlighet till nya perspektiv. Jag tror på ett breddat perspektiv och på kulturens roll som kompetens i förändringsarbete, vilket krävs för att klara omställning där vi har utmaningar. Kulturen är avgörande för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Vad tror du kommer att vara den största utmaningen?

- Att hålla kvar vid att vara ny och ställa frågor, testa nytt och göra annorlunda mot vad som tidigare kanske har gjorts och är förväntat. Jag avskyr att vara obekväm men det ska jag försöka att vara, också öppen och tolerant mot det jag möter.

Vad ser du mest fram emot?

- Att lära mig och utmanas, träffa nya människor i verksamheter jag inte känner till och se deras visioner om framtiden. Sedan också försöka bidra på det sätt jag kan i att förverkliga mycket av den energi och lust som finns i Skånes kulturliv.

Din senaste kulturupplevelse?

- Förra veckan såg jag Olof Olsson med Driving the Doubts Away en Info Comedy på Lysten 2 i Köpenhamn, det var tankeväckande, roligt och personligt - en verkligt fin föreställning.

Avslutningsvis, har du en favoritplats i Skåne?

- Skåne för mig är natur och hav. Att röra sig ute och att möta havet varje dag är något av en favorit och kust har vi ju runt med hela vackra Skåne.