• Bibliotekarierna Caroline och Oskar står framför en hylla med barnböcker

    Caroline Karlsson och Oskar Svensson, biblioteket i Helsingborg. Foto: Kulturförvaltningen

Logopedväskan – barn med språkstörning får hjälp snabbare

Språkfrämjande insatser i samverkan hjälper barn med språkstörning snabbare. Projektet Logopedväskan är i gång i Helsingborg och är ett samarbete mellan Helsingborgs Stadsbibliotek, Logopedmottagningen på Helsingborgs lasarett och Helsingborgs BVC.

Projektet Logopedväskan

Logopedväskan är ett språkstimulerande paket som innehåller böcker, spel och informationsmaterial. Böckerna i väskorna är utvalda av bibliotekarier och informationsmaterialet, som innehåller instruktioner och tips, är skrivet av logopeder. Här finns även information om bibliotekets verksamhet samt vad en logoped gör.   

BVC delar ut ett inbjudningskort

När BVC remitterar ett barn till logoped för misstänkt språkstörning får familjen även ett inbjudningskort och information för att låna logopedväskor på biblioteket. Det är en preventiv riktad åtgärd som sätts in direkt och familjen kan låna en väska hos biblioteket på vägen hem från BVC och börja träna redan samma dag.   

Fem olika temaväskor

Väskorna finns i fem olika teman som speglar barnets språkproblematik som BVC kan identifiera under språkkontroller på rutinbesöken. Dessa teman är:  

  • Prata mera för barn under 3 år 
  • Prata mera för barn över 3 år 
  • Grammatik 
  • Språkljud 
  • Tysta barn – för barn med selektiv mutism 

Vilket tema familjen ska låna kryssas i inbjudan av BVC. Varje tema har flera unika uppsättningar väskor för utlån och familjen uppmuntras att låna fler väskor.   

Vidareutveckling av tidigare projekt

I projektet Vidareutveckling av bokrecept som ledde fram till logopedväskorna gjordes studiebesök till Region Blekinge/Kronoberg (Språkstegen) och Stockholm (Språktåget). Där hämtades inspiration och lärdomar till väskornas innehåll och hur bibliotekets Äppelhylla kan byggas ut för att komplettera logopedväskorna. 

Konceptet kommer testas i mindre skala under första halvan av 2024 innan uppskalning. Under projektet kommer en litteraturlista med passande titlar per tema och en uppdaterad Äppelhylla tas fram. Stor vikt kommer även ligga på att kompetensutveckla kollegor som bemannar barnavdelningen.   

Träffa projektet den 20 mars

Om du är intresserad av att veta mer om projektet och träffa personal från biblioteket och logopedimottagningen i Helsingborg finns de med på Den stora utvecklingsdagen, 20 mars 2024 på Stadshallen i Lund.