• Kollage av två bilder. Till vänster en porträttbild av Balsam Karam. Till höger en skärm i ett mörkt rum. På skärmen syns en kameraman.

    Balsam Karam (vänster) inledningstalar på konferensen Läs världen bättre som anordnas av Svenska Daisykonsortiet 9 november 2023. Foto: Carla Orrego Veliz och Anette Säfström

Läs världen bättre - konferens om tillgänglig läsning

Den 9 november är det dags för Svenska Daisykonsortiets årliga konferens om tillgänglig läsning i Malmö. Vi ställde fem frågor till Joakim Uppsäll-Sjögren, ordförande i Svenska Daisykonsortiet, om konferensen som i år har namnet Läs världen bättre.

Den 9 november arrangerar Svenska Daisykonsortiet konferensen Läs världen bättre. Vad är det för slags konferens?

Det här är en konferens om läsningens möjligheter. Den vänder sig till dig som tror att läsning faktiskt kan förändra världen. Kanske arbetar du på bibliotek, i bokbranschen eller med utbildningsfrågor. Oavsett vad du gör hoppas vi kunna samla många som arbetar för att fler ska kunna läsa på sina villkor.

Men Läs världen bättre är inte minst ett sätt att visa hur vi också behöver jobba globalt för tillgänglig läsning. Det finns initiativ i en rad länder på olika kontinenter som är möjliga genom den internationella organisationen Daisy Consortium, som Svenska Daisykonsortiet är medlem av.

För de som inte vet – vad är Svenska Daisykonsortiet?

Svenska Daisykonsortiet är en förening av olika bibliotek, organisationer och myndigheter som alla har intresse av tillgänglig läsning. Medlemmar betalar en årlig medlemsavgift som i sin tur ger konsortiet medlemskap i det internationella Daisy Consortium, som arbetar globalt med tillgänglig läsning.

Vilket är temat för årets konferens, och varför?

I grund och botten är temat solidaritet, för vi ville visa att tillgänglig läsning självklart måste gälla i hela världen, även om vi vet att förutsättningarna för läsning skiljer sig mycket åt. Men vi tror att världen egentligen bara kan bli bättre genom mer och lika tillgång till läsning. Genom att vara med i Svenska Daisykonsortiet bidrar vi till att möjliggöra tillgänglig läsning över hela världen.

Vad i programmet tror du är mest intressant för någon som jobbar på folkbibliotek, och varför?

Jag hoppas att hela programmet ska vara engagerande, men jag råder verkligen folkbibliotekarier att spetsa öronen under programmets sista punkt. Då handlar det om hur kommande tillgänglighetslagstiftning också kommer att påverka folkbiblioteken.

Vad ser du själv mest fram emot med årets konferens?

Jag ser fram emot mötet med läsarna! Vi ska ha en läsecirkel på scen med läsare som tagit del av boken på olika sätt, bland annat som talbok och på punktskrift. De har alla läst boken Möss och människor och ska tala om sina respektive upplevelser.