• Tre personer på biblioteksscenen på bokmässan i göteborg

    Lisa Magnusson och Nicolas Keller från Växtvärket Malmö och Malin Gillberg från biblioteket Garaget i Malmö berättar om Gröna biblioteket på Bokmässan i Göteborg 2023. Foto: Kulturförvaltningen

Ny guide för ett hållbart bibliotek

Gröna biblioteket – samarbetet mellan biblioteket Garaget i Malmö och Växtvärket – verkade för att sprida kunskap om hållbarhet hos medborgarna. Nu kan konceptet spridas vidare till fler verksamheter tack vare en guide om processen!

Projektet Gröna biblioteket tog under 2020-2021 plats på bibliotek Garaget i Malmö med syfte att undersöka på vilket sätt hållbarhet kan lyftas och tillgängliggöras för en bredare publik. Projektet som var ett samarbete mellan Växtvärket och Garaget verkade för att inspirera, engagera och koppla samman bibliotekets besökare med olika aspekter av hållbarhet samt att höja kunskapsnivån och öka nyfikenheten. Det hölls bland annat odlings- och byggworkshops, sticklingsbyten, föreläsningar och dialogprocesser som genomfördes av Växtvärket.

Ett koncept för fler att använda

Gröna biblioteket -  en praktisk guide och inspirationSom följd av projektet kom projekt Hållbar höst, genomfört med projektmedel från Region Skåne 2022-2023. Projektet hade som syfte att utvärdera och konkretisera lärdomar samt att genom det öppna upp möjligheterna för fler bibliotek att öka sitt hållbarhetsarbete. Projektet mynnade ut i handboken: Gröna bibliotek – en praktisk guide och inspiration. Boken utgår ifrån Växtvärkets gröna pyramidmodell som innehåller flera steg: Vårt eget avtryck, Informera, Inspirera och aktivera, Kompetensutveckling av personal och Mötesplats för medskapande samhällsförändring. Handboken som är tänkt att användas som inspiration och uppslagsverk för verksamma inom bibliotek kan även användas av andra utåtriktade verksamheter.

Att integrera hållbarhet i den dagliga driften

Garagets verksamhet vilar tryggt på hållbarhetstankar och de har länge arbetat med exempelvis återbruk, verktygsbibliotek och odling. Arbetet med Gröna biblioteket har inneburit en fördjupning och kompetensutveckling, som biblioteket ska ta med sig in i det fortsatta arbetet med gröna bibliotek när det nu går från projekt till drift. Handboken kommer att vara ett bra stöd på vägen.

 – Ett perspektiv är att hållbarhet inte ska vara något som läggs utanpå, utan som integreras och följer med i allt som vi gör. Det är också viktigt att samverka med andra och till exempel låta Miljöförvaltningen ta plats i våra lokaler för att informera och inspirera kring hållbarhet, berättar Malin Gillberg, som är sektionschef för Garagets bibliotek.