Game Habitat fyller 10 och antar ny vision för ökad mångfald

I höst fyller organisationen som samlar de sydsvenska dataspelsutvecklarna, Game Habitat, 10 år. Sedan 2019 har föreningen verksamhetsstöd från Region Skåne. I samband med jubileet antar de en ny vision för ökad mångfald.

Game Habitat har ett främjande konsulentuppdrag som syftar till att höja spelkunnigheten i Skåne, det vill säga kunskap om vad spel och spelande kan vara, och att lyfta spel och spelande som en konst- och kulturform. Uppdraget vänder sig i stor utsträckning mot verksamhet för barn och unga och pedagogiskt utvecklingsarbete.

- I uppdraget ligger också att verka för ökad jämställdhet och mångfald, i uttrycket såväl som i branschen.  Därför är det särskilt roligt att Game Habitat i samband med 10-årsjubileet presenterar en ny vision för åren framåt med fokus på just jämställdhet, mångfald och inkludering, säger Magnus Engvall, utvecklare film och digitala spel på Region Skåne

De dubbla jubileerna och den nya visionen firas med en stor fest för hela spelbranschen och alla som vill i Malmö den 13 september.

Nya arbetsområden och nationellt erkännande

Game Habitat grundades 2013 av representanter för spelföretagen i södra Sverige. Sedan starten har organisationen växt och har idag åtta anställda vilket möjliggör arbete inom nya arbetsområden. Ett område där Game Habitat tillsammans med Region Skåne tagit initiativ är nationell påverkan för bättre systemstöd för spelutveckling och för ett nationellt erkännande av spel som ett konst- och kulturområde. Arbetet med inriktning på barn och unga och spelkunnighet, affärsrådgivning till spelföretag, talangattraktion och investeringsfrämjande är andra områden.

– Arbetet med de nya arbetsområdena har framför allt gjorts möjligt genom utökat stöd från Malmö Stad och Region Skåne. De offentliga aktörernas långsiktiga stöd har varit och är fortsatt viktigt för att säkerställa att det finns ett helt ekosystem i regionen, inte bara
enskilda stora spelföretag, säger Peter Lübeck, vd på Game Habitat.