• Bild genererad av AI-tjänsten DALL.E utifrån kommandot "make an inspiring picture on the theme of public libraries and artificial intelligence"

    Bild genererad av AI-tjänsten DALL.E utifrån kommandot "make an inspiring picture on the theme of public libraries and artificial intelligence".

Folkbiblioteken och AI

Hur påverkar den nya tekniken biblioteksverksamheten? Behöver vi arbeta med AI på folkbiblioteken och vad händer med barns fantasi om de skapar sina egna berättelser med AI?

Detta var frågor som nätverket för digital utveckling för folkbibliotek i Skåne träffades för att diskutera den 11 oktober. Det blev en spännande eftermiddag med flera spännande tankar kring AI på folkbiblioteken.

Vilka möjligheter och utmaningar innebär AI för biblioteken?

Att vi lever i en tid med snabb teknisk utveckling gör att folkbiblioteken hela tiden behöver förhålla sig till nya sätt att ta emot och skapa information. Diskussionerna om AI är i gång bland personalen på flera av våra skånska bibliotek. Hur vi arbetar med det tillsammans med biblioteksanvändarna är inte lika självklart. Några bibliotek har anordnat föreläsningar och andra använder ChatGPT för att underlätta vissa arbetsuppgifter. Till vår hjälp hade vi Karolina Andersdotter, doktorand på Åbo Akademi och Thorunn Vigdisdottir, bibliotekarie på Kungsholmens bibliotek i Stockholm.

Karolina Andersdotter lyfte AI i relation till MIK-begreppet. Med hjälp av AI går det att producera falsk information och nyheter, vilket gör att vi behöver förhålla oss källkritiskt till den information som olika AI-verktyg ger oss. Hon belyste också biblioteksrummet i förändring. Om AI-appar ger oss boktips och information kanske inte bibliotekariens roll i informationsdisken blir lika relevant. Upphovsrätten är också väldigt aktuell när det gäller hur olika röster kan användas till inläsning av böcker.

Hur kan folkbiblioteken ta sig an AI som verktyg för läsfrämjande och programverksamhet? 

Några fina exempel på hur AI kan användas i läsfrämjande programverksamhet gav Thorunn Vigdisdottir, som arbetar tillsammans med barn på Kungsholmens bibliotek i Stockholm. Med hjälp av olika AI-verktyg skapar hon poesi och egna böcker tillsammans med barnen. I skapandet finns naturliga ingångar till att prata om berättelsers uppbyggnad, olika genre och vilka element som kan finnas med i en berättelse. En färdighet barnen får öva på är också att lära sig skriva en så exakt prompt så möjligt för att få den typ av berättelse eller illustration som möjligt.

Thorunn Vigdisdottir har också skapat en kurs på Digiteket där ni kan lära er mer: Skapa en barnbok med AI - Digiteket

Arbetar du också med digitala frågor på ditt bibliotek och är intresserad av att ingå i nätverket för digital utveckling är du välkommen att gå med! Hör av dig till Anna Lundqvist Nilson: anna.lundqvist.nilson@skane.se
Vi träffas en gång per termin.