• porträttfoto föreställande Rebecka Eriksson

    Rebecka Eriksson är ny utvecklare bibliotek på Region Skånes kulturförvaltning. Foto: Rebecka Eriksson

Rebecka Eriksson - med särskilt fokus på bibliotekens demokratiska uppdrag

Under ett halvår förstärker Rebecka Eriksson Biblioteksutveckling Region Skåne med ett projekt kring bibliotekens demokratiska uppdrag. I dagarna går hon ut med ett erbjudande till alla kommunbiblioteken, ett erbjudande som inte går att motstå!

Hej Rebecka! Välkommen till oss. Berätta - vem är du?

Jag är Malmöbo med rötterna i Hälsingland, utbildad biolog som via hållbarhetskommunikation hamnat i biblioteksverksamhet. De senaste fem åren har jag arbetat på Biblioteken i Malmö, först som kommunikationsansvarig för den digitala tjänsten Världens bibliotek och sedan som arrangemangskoordinator. Nu är jag tjänstledig från Malmö stad, och mycket glad för att jobba som utvecklare här på Region Skånes kulturförvaltning i ett halvår. När jag inte jobbar, sjunger jag i kör, tränar yoga och njuter av Skånes kultur- och naturliv. Såg senast Faurés Requiem med Malmö Symfoniorkester och Petri Sångare – mitt favoritrequiem! Vandrar gärna med utenätter i hängmatta, och älskar att plocka svamp, att hålla artkunskaperna från universitetet vid liv längs med Skåneleden.

Du har ett särskilt uppdrag under din tid här hos oss – berätta om det!

Folkbiblioteken har ett otroligt viktigt uppdrag: ”att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning” som det står i paragraf 2 i bibliotekslagen. Detta känns viktigare än någonsin, men också ibland stort och svårt att omsätta i handling. Mitt uppdrag är att stötta folkbiblioteken i de kommuner som vill att titta närmare på vad detta rent konkret kan innebära i deras biblioteksverksamhet, utifrån de specifika förutsättningar de har i just sin kommun. Det handlar om det interna arbetet med personalen; att stå stabilt i verksamheten med bas i styrdokumenten när debattens vågor går höga, trygg i jobbet med det som är bibliotekens grundläggande verksamhet. Det handlar också om att titta på hur ett bibliotek kan stötta den demokratiska utvecklingen i lokalsamhället i frågor och på sätt som är rätt för den kommunens invånare med bas i de specifika kompetenser som finns på lokala biblioteket.

Vad är det mest spännande med bibliotekens demokratiska uppdrag, enligt dig?

Biblioteken som institution är helt unika i Sverige idag. Vilka andra platser är gratis att besöka, där du som kommer får ta för dig och ta plats helt utifrån dina egna behov och önskemål, och i detta guidad av fantastiskt kompetent och kunnig personal som vill se dig hitta det du behöver och vill ha? Att förvalta detta förtroende våra besökare ger oss, och stötta dem i att bli än mer delaktiga i de bärande samhällsprocesserna, att bidra till att alla känner sig stärkta i sin rätt och sin möjlighet att också påverka och bidra till den plats de bor på – det tycker jag är en viktig och fantastisk möjlighet, där biblioteken kan bli ännu bättre.
Bibliotekens grundläggande uppdrag är idag i fokus. Vem är biblioteksverksamheten till för? Vad ska biblioteken använda sina medel på? Vad som är grundläggande verksamhet för oss med bas i vårt lagstadgade uppdrag som tydligt pekar ut såväl prioriterade målgrupper som arbetsområden hamnar i debatten på sätt som gör det ibland tungt att arbeta. För mig känns det oerhört spännande och viktigt att få bidra till att stötta och förhoppningsvis stärka kollegorna med denna insats. Lägger vi till de högst aktuella frågorna om yttrandefrihet och konstnärlig frihet är bibliotekens demokratiska arbete verkligen högst angeläget och intressant.

Vad ser du mest fram emot med jobbet du har framför dig?

Jag gläder mig att kunna bidra till att fler bibliotek kan se konkreta insatser de kan göra för att vidareutveckla sitt demokratiska arbete. Mitt mål är att inspirera och stötta så många folkbibliotek som vill att få en ännu tydligare bild av sitt demokratiska uppdrag anpassat för sina unika, lokala förutsättningar. Personligen, som inflyttad till Skåne, med slagsida på utforskning av Malmö ser jag mycket fram till att lära mig mycket mer om hela Skåne, och varje kommuns lokala utmaningar och möjligheter inom biblioteksverksamhet, med avstamp i sina lokala förutsättningar.

Drömscenariot – vad har hänt om sex månader när du är färdig med ditt uppdrag?

Då har jag träffat bibliotekspersonal i alla skånska kommuner, som har deltagit i en för dem skräddarsydd workshop med tillhörande introduktionsutbildning och upplevelsedesignsworkshop för deras fysiska rum. Drömmen är att alla som deltagit känner att de har verktyg och rutiner för att stå stabilt i sin programläggning och verksamhetsplanering, också i de aktiviteter som ibland genererar svallvågor i media och kommunikationskanaler. De kommer också ha valt ut ett fokusområde för sitt demokratiarbete tillsammans med kommuninvånarna, där de vet vad de vill åstadkomma, tillsammans med en utvald målgrupp. Detta arbete kommer de sedan söka utvecklingsstöd från Region Skåne för att utveckla och införa efter genomförd process i vår. Det är drömmen!