• Klezmerbandet Folkdivizjon poserar framför kameran.

    Klezmerbandet Folkdivizjon bjuds in att spela på en judisk afton på Staffanstorps bibliotek, Foto: Fabian Küng.

Projekt om judisk kultur i Staffanstorp

Staffanstorps bibliotek har beviljats Experimentspår för ett projekt där de ska utforska nya vägar i det läsfrämjande arbetet mot vuxna, samt pröva nya arbetssätt för att nå ut till personer från nationella minoritetskulturer.

Syftet med projektet är att skapa intresse och ökad förståelse kring en av våra nationella minoritetsgruppers kultur, i historia och samtid.

Anna-Karin Rennemark, bibliotekschef i Staffanstorp, berättar mer.

Hur kom ni på idén till projektet?

- De nationella minoriteterna är ständigt aktuella som prioriterade grupper som ska ägnas särskild uppmärksamhet i biblioteken. I projektet Judisk kultur vill vi utforska hur vi genom ett flertal aktiviteter och arrangemang med judisk kultur som samlande tema, kan nå en fördjupad förståelse för dess uttryck och betingelser, i historia och samtid. Att vi valde att jobba med just den judiska minoritetsgruppen beror på att judisk kultur är temat för årets bokmässa i Göteborg och vi såg möjligheten att integrera detta innehåll i vårt projekt.

Vad tänker ni genomföra i projektet?

- Inom projektet kommer vi att företa en bussresa till Göteborg och bokmässan, lördagen 30 september. Medföljer gör personal från biblioteket och en intresserad allmänhet. Biblioteken i Staffanstorp och Hjärup kommer under hösten också att arrangera två bokcirklar med judiskt tema, samt en judisk afton i Staffanstorp. Programmet för aftonen innehåller en föreläsning om judisk humor med Johan Åberg från Lunds universitet och därpå följande musikunderhållning med klezmerbandet Folkdivizjon.

Vad hoppas ni att det ska leda till?

Vi vill genom projektet utforska nya vägar i det läsfrämjande arbetet gentemot vuxna och inspirera målgruppen till vidare läsning och lärande. Vår förhoppning är att initiativet ska fungera inkluderande och bidra till att väcka nyfikenhet, intresse och ökad förståelse för en av våra nationella minoritetsgrupper och dess kultur. Ambitionen är vidare att inom projektet ta fram en strategi för det fortsatta arbetet med att nå och engagera prioriterade målgrupper från våra nationella minoriteter, i vår verksamhet.