• porträttbild senka

    Senka Islamović, Biblioteken i Malmö. Foto: Privat

Biblioteken i Malmö synliggör romsk litteratur

Biblioteken i Malmö har haft ett projektuppdrag med att synliggöra romska medier i den nationella katalogen, LIBRIS. Vi har ställt några frågor till Senka Islamović som delar med sig av erfarenheterna från arbetet.

Hej Senka, Biblioteken i Malmö har haft ett projektuppdrag med att synliggöra romska medier i den nationella katalogen, LIBRIS. Kan du berätta vad det arbetet handlade om?
Arbetet gick ut på att tillgängliggöra romsk litteratur i Libris genom att förbättra tillgänglig metadata som möjliggör en bättre katalogisering av medier på olika varieteter av romani chib och av och om romer. Det handlade om att ta fram nya språkkoder för de olika varieteterna så att bibliotekspersonal och låntagare på ett enkelt sätt ska kunna hitta medier på specifika varieteter, men även att synliggöra verk av och om exempelvis romska konstnärer, idrottare och poeter. Vi skapade även ett ämnesord för Förintelsen av romer, vilket inte tidigare fanns, och var viktig att benämna med rätt namn i det svenska ämnesordssystemet.

Hur har ni arbetat för att ta tillvara behoven hos den romska målgruppen?
När vi har tagit fram ny metadata i Libris så har vi behövt förhålla oss till olika standarder som finns, både nationella och internationella. Vi har varit måna om att möjliggöra sökningar som är mer intuitiva för personer ur målgruppen. Därför lade vi till olika varianter till många av de nya ämnesorden. Då kan verk som till exempel taggas med ämnesordet Förintelsen av romer hittas om man söker på romska termer för densamma, exempelvis porrajmos och samudaripen.  Dessa termer togs fram i samråd med en referensgrupp för att säkerställa att de möter den romska målgruppens behov.

Vad har varit de viktigaste lärdomarna för dig från projektet?
En viktig lärdom har varit att man inte alltid kan göra som man vill på grund av ovan nämnda biblioteksstandarder. De möjliggör en mer enhetlig katalogisering internationellt, men innebär även att man ibland måste tumma på det man hade velat göra. Det är också viktigt att målgruppen involveras i arbetet så att det man utvecklar är relevant och representativt.

Kommer arbetet att fortsätta i någon form?
Arbetet fortsätter inom ramen för det romska resursbiblioteket vid Biblioteken i Malmö. Jag arbetar kontinuerligt med att köpa in och katalogisera medier på olika varieteter av romani chib och av och om romer till det romska biblioteket och de tre romska läsambassader som finns här i Malmö. I takt med att ny litteratur kommer in, så finns det ett behov av att fortlöpande utveckla metadata för att beskriva den, så arbetet är i högsta grad levande. Vi har också tagit fram en bibliografi i Libris (ROMB) som samlar allt material av och om romer och på romani chib i den nationella katalogen. Den ger en överblick över vad som finns och är ännu ett sätt att tillgängliggöra litteraturen

Har du några mer allmänna tips till kollegor på de skånska biblioteken som vill synliggöra romska medier?
Det är bra att synliggöra medierna i biblioteksrummet, genom att placera litteraturen på en väl synlig plats som signalerar att detta är något som man aktivt arbetar med. Då kanske fler söker efter böcker på varieteter eller ämnen som de är intresserade av även i katalogen och förhoppningsvis nu kan hitta dem.