• Porträtt av Anna Lyrevik.

    Anna Lyrevik, ny kulturchef på Region Skånes kulturförvaltning. Foto: Dimitra Kavakliotis

Anna Lyrevik: ”Kulturen kan bidra till utveckling för både individen och samhället”

Hon har verkat inom svenskt kulturliv mer eller mindre i hela sitt liv, först som dansare för att sedan ha olika befattningar inom en rad olika kulturinstitutioner. Idag välkomnar vi Anna Lyrevik som chef för Region Skånes kulturförvaltning.

Anna Lyrevik jobbade som dansare, utbildad vid Göteborgs balettakademi och London Contemporary Dance School, i drygt 10 år innan hon bestämde sig för att göra något annat. Första jobbet utanför dansscenen var ett regionalt uppdrag, som Skånes första danskonsulent, med de båda dåvarande landstingen och Malmö stad som uppdragsgivare. Efter det har jobben inom kultursektorn fortsatt avlösa varandra och hon har haft flera olika positioner och uppdrag på kulturinstitutioner, förvaltningar och myndigheter i både Stockholm och Malmö. Närmast kommer Anna Lyrevik från Lunds universitet där hon har varit dekan för Konstnärliga fakulteten och rektor för Teaterhögskolan. 

Med det nya uppdraget ser hon fram emot att komma tillbaka till både kulturpolitiken och kulturlivet.

– Jag gillade verkligen mitt arbete med kulturstöd när jag var verksam i Malmö stad. Det är en rätt komplex nivå som kan upplevas något formaliserad men den bygger ändå på att man måste ha djup kunskap och goda relationer. Nu är jag oerhört nyfiken på den regionala nivån där det har hänt mycket de senaste åren och så utredningen som är på gång gällande kultursamverkansmodellen, säger Anna Lyrevik. 

Hur ser du på kulturens roll i det regionala utvecklingsuppdraget?

– Med den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne” har kulturen en naturlig plats där det i många fall är identifierat var kulturen kan komma in och faktiskt bidra till utveckling för både individen och samhället. Konst- och kultur är viktiga grundbyggstenar för samhällsutveckling.

Hur går dina tankar kring kulturens roll i vården? Region Skåne har ju en strategi för kultur och hälsa – ett tvärsektionellt område – som bland annat innebär att kulturen bidrar till det hälsofrämjande arbetet. 

– Detta är ett område där Region Skåne har kommit väldigt långt med flera satsningar där bland annat Lunds universitet är med. Det finns mycket evidens idag på det vi intuitivt vetat sedan länge – att de flesta mår bra av att uppleva eller delta i kulturaktiviteter, både i vårdsituationer, rehabilitering och förebyggande. När man kopplar ihop regionens olika uppdrag är det en fantastisk styrka att kunna samarbeta med de specialistkunskaper som redan finns inom organisationen.

Vad ser du mest fram emot i ditt nya uppdrag?

– Först och främst ser jag fram emot att lära känna organisationen, både Kulturförvaltningen och Region Skåne i stort. Sedan har jag en ambition att också försöka träffa så många verksamheter som får kulturstöd som möjligt. För mig är det viktigt att bygga tillit och jag är också nyfiken på att höra dem berätta om sina olika verksamheter.

Vad ger dig energi?

– Ha ha, jag är en riktig kulturtant, men jag får faktiskt väldigt mycket energi av olika konstuttryck. Jag läser mycket, kollar mycket på film, går på föreställningar och utställningar och så vidare. Jag är helt enkelt en superkulturkonsument. På jobbet får jag energi av att frågorna är intressanta och engagerande och att man löser saker ihop.

Avslutningsvis, har du en favoritplats i Skåne?

– Det är en omöjlig fråga för det finns så många fantastiska platser i det här landskapet. Men om jag måste säga en är väg 9, sträckan mellan Abbekås och Ystad, en absolut favorit. Den sträckan är helt outstanding!