Drönare styrs av kvinna.

Förutsättningar för innovativ luftmobilitet (IAM) i Skåne

Region Skåne i samverkan med RISE undersöker förutsättningarna för innovativ luftmobilitet (IAM) i Skåne.

IAM omfattar både nya typer av luftfartyg, såsom drönare och eVTOL, samt nya tjänster och infrastruktur, exempelvis drönartransporter för både personer och gods samt planering av berörd markinfrastruktur.

Kommuner och regioner kan påverka på flera olika sätt. Exempelvis koordinering och bedömning av lokala aspekter för luftrummet och planering av berörd markinfrastruktur.

Målgrupp

Kommunala tjänstepersoner inom strategisk samhällsplanering, näringslivsutveckling samt karta/GlS.

Dialogprocessen bestar av fyra delar:

En enkätundersökning som skickas till samtliga kommuner under mars och tre dialogtillfällen under april – juni. 

1. Kunskapsseminarium 19 april

Summering:

Under kunskapsseminariet fick vi presentationer av Transportstyrelsen samt av RISE på temat innovativ luftmobilitet, både från myndighetsperspektiv och från forskning och utveckling. EU:s Drönarstrategi 2.0 presenterades, och i synnerhet kommunernas inverkan och påverkan av densamma. Sammanfattningsvis finns det många möjligheter när det undre luftrummet ska§ planeras och öppnas för innovativa luftfartstjänster i större skala, både för näringsliv, medborgare och kommuner och regioner.

Kunskapsseminariet avslutades med en längre frågestund och intressanta diskussioner. En bra grund inför kommande workshops.

2. Workshop 20 maj

Tid: 8:30 - 12:00,
Plats: Waldenströms gata 1
Lokal Tidskriften B. Sjukhusområdet, Malmö.


Program

8:30 -  8:55    Registrering och mingel
9:00 -  9:20    Presentation UTM-city
9:20 -  9:40    Förväntad tillväxt och uppskalning av IAS (Innovative Aerial Services)
9:40 - 10:00    Polisens drönarverksamhet
10:00 - 10:15    Fika
10:15 - 11:00    Workshop 1 – Lokal placering av droneports och vertiports
11:00 - 11:05    Kort paus
11:05 - 11:30    Diskussion om workshop 1
11:30 - 11:55    Workshop 2 - Regional placering, simulering UTM-city
11:55 - 12:00    Nästa steg och avslut

3. Seminarium 12 juni

Tid: 8:30 - 12:00
Plats: Region Skåne, Dockplatsen 26.
Lokal: Styrbord/Babord.
Program: kommer inom kort.

Anmälan 

Mer information och anmälan hittar du här. 

Svara på enkätundersökningen.