Små läsande plastfigurer

Utbildning i Shared Reading

Den 21–23 augusti bjuder Region Skåne in till en utbildning i Shared Reading för intresserade av läs- och hälsofrämjande arbete på bibliotek, studieförbund eller andra kulturverksamheter i Skåne.

Region Skåne erbjuder 12 platser till en tredagarsutbildning i metoden Shared Reading. Det blir två halvdagar och en heldag i Region Skånes lokaler på Dockplatsen i Malmö. Utbildningen sker i workshopsform under ledning av Anders Ohlsson och Torbjörn Forslid, som till vardags arbetar på Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet.

Datum och tider

Onsdag 21 augusti klockan 13.00 - 17.00
Torsdag 22 augusti klockan 9.00 - 17.00
Fredag 23 augusti klockan 9.00 - 13.00

Anmälan

Anmäl dig i formuläret nedan senast den 3 maj.

Begränsat antal platser

Antalet kursdeltagare är begränsat till 12. Det är viktigt att metoden får geografisk spridning i Skåne och att den når fler yrkesgrupper och grupper i samhället. Ett urval kommer att ske baserat på svar om hur du som söker vill använda metoden. Du får svara på ett antal frågor när du anmäler dig. 

Du får besked i slutet av maj om du fått en plats eller inte. 

Kontakt

Kontakta gärna Ann Lundborg eller Bibbi Miegel-Sandborg om du vill diskutera din ansökan. 

Ann Lundborg: ann.lundborg@skane.se
Bibbi Miegel-Sandborg: bibbi.miegelsandborg@skane.se

Kostnad

Utbildningen är utan kostnad för dig som deltagare, men din anmälan är bindande och kan komma att debiteras din arbetsgivare om du inte anmäler förhinder senast en månad före utbildningsstart. 

Om metoden Shared Reading

Shared Reading är ett läs- och litteraturfrämjande koncept utvecklat av litteraturforskare vid University of Liverpool som låter människor få möta och reflektera över de verkligt bra texterna. Metoden är både läs-, litteratur- och hälsofrämjande och används i många olika sammanhang och för flera olika målgrupper. Konceptet välkomnar både vana och ovana läsare, men passar särskilt bra för att väcka läslust, öka språkutveckling och ge personer, som av olika anledningar har svårt att läsa själv, en läsupplevelse.

Shared Reading används också ofta för att stärka människor i utanförskap eller med psykisk ohälsa. Kulturens roll i förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande arbete lyfts, utan att upphovsmännen bakom konceptet utger den för att vara en behandlande terapi.

Metoden bygger på delad och gemensam läsning. Tänk läsecirkel fast utan hemläxa. Tänk att träffas runt en text utan att ha läst den i förväg, att läsa och samtala om den tillsammans, med många tanke- och frågepauser. Metoden bygger på att texten läses högt – ofta flera gånger – så man både lyssnar och har den framför sig på papper. Texterna kan vara noveller, delar av romaner eller lyrik, gärna lite utmanande, engagerande och med flera tolkningsmöjligheter.

Shared Reading kan vara ett verktyg för att nå fler och nya grupper och kan vara ett viktigt stöd i arbetet med det kulturpolitiska målet att ge alla en möjlighet att delta i kulturlivet och ta del av kulturupplevelser.