Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2024

Kulturnämndens budget för 2024 omsluter 598,5 miljoner kronor. Drygt 500 miljoner kronor fördelas till cirka 100 kulturverksamheter som årligt verksamhetsstöd.

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2024Kulturnämndens regionbidrag ökas med totalt 8,1 miljoner kronor, motsvarande 2,3 procent och uppgår till 354,9 miljoner kronor. Statsbidraget inom ramen för kultursamverkansmodellen är fastställt till 240,8 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2,1 miljoner kronor jämfört med 2023.

Kulturnämndens budget utgörs framför allt av verksamhetsstöd och finansiering av verksamheter inom ramen för kulturavtalet med Malmö stad. Resterande del utgörs av utvecklingsmedel för regional biblioteksverksamhet, projektstöd, inköp till konstsamlingen, kostnader för de medicinhistoriska samlingarna, kulturpriser, samt allmänna omkostnader för Kulturförvaltningens personal och verksamhet samt nätverk och mötesplatser.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.