• Petra Douhane och Jimmy Bergman tittar på varandra.

    Petra Douhane och Jimmy Bergman har utmanat flera fördomar tillsammans med skolelever i Landskrona och Lund. - Vi har till exempel själva tatueringar. Är det ok att ha tatueringar när man jobbar inom vården?

Vi behöver 27 procent av alla 12-åringar

Bilden bland en grupp tillfrågade 12-åringar är att en undersköterska är ”en medelålders, frånskild kvinna som har två barn, tittar på Titanic och åker på semester på Öland”.

Jimmy Bergman, vårdambassadör och själv undersköterska i daglig verksamhet i Landskrona kommun, brinner för att utmana stereotyper och bredda bilden av hans yrke bland både barn och vuxna. Han vet att det brådskar.

Eleverna utbildas till hälsoagenter

Tillsammans med Petra Douhane, biträdande processledare på Vård- och omsorgscollege Skåne vid organisationen Skånes kommuner, har Jimmy Bergman under våren träffat 130 elever i fyra klasser i Landskrona och två klasser i Lund.  Eleverna går i årskurs sex och har utbildats till ”hälsoagenter”. Syftet har varit att öka kunskapen om yrken inom vård och omsorg utifrån en kartläggning som genomfördes av Region Skåne hösten 2022.

– Vi tittade i kartläggningen på sökfrekvensen och könsuppdelningen till utbildningar inom vård och omsorg. Vi ser att vi har stora utmaningar i arbetet med kompetensförsörjning och jämställdhet. Och vi har inte råd att avskriva några kandidater om vi ska möta behoven i kommuner och regioner framöver. Det talas om att vi behöver 27 procent av alla dagens 12-åringar, säger Petra.

Jimmy och Petra utmanar stereotyperna

När Jimmy och Petra klev in i klassrummen hade de med sig en stor tavla i tyg som visar en stad med verksamheter kopplade till vård och omsorg. De hade fått hjälp av en konstnär att tänka igenom färger och scener för att få till en dialog med eleverna.

– Det blev en bra utgångspunkt och bidrog till ärliga diskussioner som utmanade stereotyper. Till exempel när vi fick höra att det är ”bara tjejer som går till skolans kurator” och ”vissa killar skulle aldrig gråta” när vi talade om skolans elevhälsa.

Klasserna fick även gissa på vilka och hur många utbildningar som leder till vårdyrken. Den klass som kom på flest gissade på 17 utbildningar. Det rätta svaret är 155, vilket enligt Jimmy och Petra blev en aha-upplevelse för både elever och lärare. Vid mätningar som gjordes före och efter träffarna visar eleverna större intresse för att testa framtida praktik inom vård och omsorg. Tanken är dessutom att långsiktigt följa eleverna inför deras gymnasieval.

Vård- och omsorgsambassadörer

Parallellt med besöken i 12-åringarnas klassrum utvecklas en ny utbildningsmodul för vård- och omsorgsambassadörer. Ambassadörerna är yrkesverksamma inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård och deras uppdrag handlar om att attrahera fler kollegor till yrkena. För att kontinuerligt och långsiktigt implementera en breddad rekrytering behöver arbetsgivare ta större ansvar för deras strategiska kompetensförsörjning. Ambassadörerna kan med fördjupad pedagogisk kunskap spela en viktig roll i att möta barn och unga och långsiktigt attrahera till yrken inom vård- och omsorg.