Fem bibliotek fem träffar: Barnrätt och delaktighet

Nu bjuder vi in till Fem bibliotek – Fem träffar med tema barnrätt och delaktighet, med start 3 april 2024. Fem träffar för gemensamt lärande, kunskapsdelning och nätverkande för folkbibliotek.

Under 2023 har tio skånska bibliotek deltagit i Fem bibliotek – fem träffar med tema läsfrämjande i samverkan. Nu söker vi deltagare till Fem bibliotek – Fem träffar med tema barnrätt och delaktighet 2024!

Vad?

Fem bibliotek – fem träffar är en form av regionala träffar för gemensamt lärande, kunskapsdelning, nätverkande och omvärldsbevakning för folkbibliotek.  
Temat för träffarna under 2024 är Barnrätt och delaktighet kopplat till läsfrämjande. Insatsen är en del av Läsfrämjandelyftet Skåne. 
I Barnkonventionen, som antogs som lag år 2020, uttrycks bland annat barns rätt till sitt språk, till att fritt få delta i det kulturella livet och att få göra sin röst hörd. Här spelar biblioteken en oerhört viktig roll. 

  • Hur kan folkbiblioteken på riktigt nå och vara relevanta för alla barn och unga utifrån sitt uppdrag?  

  • Hur kan alla barn och ungas delaktighet och rätt att få komma till tals stärkas i biblioteksverksamheten?

  • Vilken roll och vilka möjligheter har folkbiblioteken att verka läsfrämjande tillsammans med barn och unga?

Vem?

Det finns plats för två bibliotekarier från fem olika skånska folkbibliotek i fem olika kommuner – alltså totalt tio personer. Om det är fler anmälda kan detta komma att utökas till totalt 10 skånska folkbibliotek. Arbetet med Barnkonventionen är en angelägenhet för alla bibliotekarier, så vi ser gärna att alla typer av bibliotekarier anmäler sig.   

Vid den första och den sista träffen vill vi också att bibliotekscheferna från samma bibliotek medverkar. 

Vi som organiserar träffarna är Anna Lundqvist Nilson, utvecklare bibliotek, och Rebecca Padar, utvecklare barnrätt, på Region Skånes kulturförvaltning. 

När?

Datum för våra träffar under 2024 är: 
 
Onsdag 3 april, kl. 9-12 
Torsdag 16 maj, kl. 9-12 
Onsdag 11 september, kl. 9-12 
Måndag 7 oktober, kl. 9-12 
Torsdag 21 november, kl. 9-12 

Var?

Vi ses hos de bibliotek som deltar, alltså i olika kommuner varje gång. 

Hur?

Vi skapar innehållet tillsammans. Träffarna kommer bestå av:

  • Utmaningar. Bibliotek kommer att presentera ”case”, en utmaning från sin egen verksamhet inom temat läsfrämjande, barnrätt och delaktighet. Det kan vara något man redan arbetar med, eller något man vill göra. Vi använder varandra för att få råd och tips, bra frågor och inspel som kan hjälpa oss vidare i arbetet.

  • Inspirerande exempel. Bibliotek kommer att presentera ett exempel på barnrätts- och delaktighetsarbete som man tycker är inspirerande – i Skåne, Sverige eller utomlands, i biblioteksvärlden eller utanför. Vi diskuterar, associerar och spånar tillsammans utifrån exemplet.

  • Fördjupning. Inför några träffar har vi läst en text eller tagit del av en kurs från till exempel Digiteket som vi diskuterar tillsammans. Vi kommer skicka ut information i god tid inför träffarna. Vi kan också bjuda in en extern gäst som berättar om barnrätt och delaktighet. 

 
Det krävs alltså att man avsätter lite tid för omvärldsbevakning och viss förberedelse mellan träffarna. 

Varför? 

För att det är roligt och givande att lära tillsammans och av varandra. För att vi är nyfikna och gillar att spana och spåna ihop. Och för att vi förhoppningsvis kan hjälpa varandra framåt i arbetet med barnrätt och delaktighet på biblioteken. Kanske kan det vi pratar om ge idéer till innehåll på Digiteket?  

 
Anmälan

Anmäl två bibliotekarier från ert bibliotek till Fem bibliotek – fem träffar 2023 senast fredagen den 16 februari. 
Får vi fler anmälda än det finns platser så kommer vi att göra ett urval utifrån geografisk spridning.  
Man ska kunna delta vid alla fem träffar.