• Du står framför vatten, på andra sidan ligger det stora vita byggnader med många fönster och vågiga tak. HUse förbunds med ett stort trädäck.

    Dunkers kulturhus i Helsingborg.

European Creative Economy Conference 2024

Den 13 juni bjuder Region Skåne, Helsingborgs kommun och ECBN/Creative FED in till en heldag med fokus på forskning, policy och praktik inom kulturella och kreativa branscher i Europa.

Tjänstemän, forskare, politiker, entreprenörer och praktiker inom den kulturella och kreativa sektorn är inbjudna till en heldag på Dunkers kulturhus i Helsingborg med dialog, spännande föredrag och nätverkande. Konferensen är producerad i samarbete med Lunds universitet.

Målen för European Creative Economy Conference 2024 är:

  • Att visa upp framgångsrika modeller för samverkan mellan olika sektorer som har lett till att kultur och kreativitet blomstrar på lokal nivå.
  • Att granska effekterna av kulturella och kreativa platser och belysa dess bidrag till ekonomisk utveckling, social sammanhållning och kulturell mångfald.
  • Att belysa betydelsen av lokal samverkan för att stärka framgången och hållbarheten i kreativa ekosystem.
  • Att utveckla strategier för mer samverkan på lokal nivå mellan den kulturella, kreativa och andra sektorer.

Mer information och anmälan

European Creative Economy Conference 2024 (ungpd.com)