Positionspapper Lund-Hässleholm

Positionspapper för utbyggnad av spårkapaciteten genom Skåne.

positionspapper omslagsbildPositionspapper för utbyggnad av spårkapaciteten genom Skåne/ Lund-Hässleholm har signerats av regionala utvecklingsnämndens presidium, samt av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande i Eslöv, Helsingborg, Höör, Hässleholm, Kristianstad, Lund och Malmö, den 12 januari 2023.

Sammanfattning

Efter att regeringen gett Trafikverket i uppdrag att avbryta projektet Hässleholm-Lund och att utreda kapacitetshöjande åtgärder i Skåne anser Region Skåne och berörda skånska kommuner att regeringen snarast bör:

  • Ge Trafikverket i uppdrag att säkerställa kapacitetsåtgärder i järnvägskorridoren Hässleholm-Lund som medger ökad trafikering och robusthet genom ytterligare ett dubbelspår på sträckan.

  • Ge Trafikverket i uppdrag att fortsätta utreda det av Region Skåne och berörda skånska kommuner alternativa korridor (Genomlysningen) inom den redan påbörjade Lokaliseringsutredningen Hässleholm-Lund.

  • Besluta att genomföra kapacitetshöjande åtgärder i Skåne, finansierade genom Öresundsbrokonsortiets överskott, i enlighet med Trafikverkets förslag till nationell plan 2022-2033.

Ta del av positionspappret i sin helhet nedan.

Dokument

  • Positionspapper Lund-Hässleholm

    ( .pdf, 642 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.