• Händer och tygsnokar på ett bord med röd prickig duk.

    Naturskyddsföreningen hade snok-pyssel på biblioteket som en del av projektet. Foto: Johanna Taller.

Eftermiddagar på Landskrona bibliotek

Landskrona bibliotek beviljades förra året Experimentspår för ett projekt som ska uppmuntra föreningar att arrangera program och aktiviteter på biblioteket under dagtid. Syftet är också att uppmuntra till samarbete med föreningar kring Agenda 2030.

Annika Liljengren, bibliotekarie på Landskrona bibliotek, berättar lite om vad de gjort i projektet så här långt.

Samverkan med föreningar

I projektet hittills så har vi valt ut att ha dialog med två föreningar i Landskrona som vi vill utveckla vårt samarbete med: Bibliotekets Vänner och Naturskyddsföreningen.

Vi har Bibliotekslagen samt vissa av Agenda 2030s mål som hållpunkter i vårt arbete:
• Mål 4: God utbildning för alla
• Mål 10: Minskad ojämlikhet
• Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
• Mål 17: Genomförande och partnerskap

Bibliotekets Vänner

I dialog med föreningen Bibliotekets Vänner har det framkommit oro för att vistas ute sent på kvällarna. Många av medlemmarna är seniorer och kvinnor. För att kunna skapa en trygg miljö för dessa personer valde vi att prova att förlägga föreningens program på eftermiddagar. Personerna behövde inte vara ute på sent och vi fick en mer hållbar arbetssituation med mindre kvällsarbete. Vi fick också fler besökare under öppettid då många barn och unga besöker biblioteket.

Vi diskuterade även ett samarbete med att erbjuda fika från Daglig verksamhet som driver bibliotekets café. Deras personal har funktionsvariationer vilket är en av bibliotekets prioriterade målgrupper. Så vi har testat ändrade programtider under hösten 2022 och det har fallit mycket väl ut och vi fortsätter med det under 2023. Medlemmarna har känt sig tryggare med eftermiddagar i stället för kvällar. Det har varit en lugnande effekt på andra besökare och samtal har uppstått mellan besökare och föreningsmedlemmar.

En ytterligare prioriterad grupp är personer med annat modersmål än svenska. Där har vi uppmuntrat föreningens medlemmar att delta i bibliotekets språkcafé. Vi har för nuvarande ett par föreningsmedlemmar som deltar som nya volontärer.

Naturskyddsföreningen

Tillsammans med Naturskyddsföreningen har vi hittills arrangerat program för vuxna. Nästan alla program har haft föreläsare knutna till Lunds universitet. Tillsammans med föreningen och Miljöförvaltningen har vi även diskuterat medborgarforskning och har en dialog med Miljöförvaltningen, forskare, samt Naturskyddsföreningen kring detta. Förhoppningsvis blir det något vi kan samverka kring till hösten 2023.

Naturskyddsföreningen har också uttryckt en önskan att bredda sin verksamhet i Landskrona och är på gång att starta Natursnokarna som vänder sig till barn. Därför har vi tillsammans genomfört en familjelördag på biblioteket där barnverksamheten lanserades. Biblioteket är en tillgänglig plats där vi kan nå både inbjudna och barn som kanske bara är på biblioteket vid just det här programtillfället av en slump. Ett bra tillfälle för dessa barn och föräldrar att mötas. Naturskyddsföreningen i Trelleborg var inbjuden för att presentera sin verksamhet och hjälpa till med etableringen i Landskrona. Denna lördag skedde i mars och bibliotekets barn- och vuxenverksamhet samarbetade. Daglig verksamhets café provade också på att ha i gång sin verksamhet på helgen. Förutom Natursnokarna presenterade föreningens medlemmar sin verksamhet där man kunde lära sig mer om deras fladdermusspaningar, ugglevandringar, samt prova på att bygga insektshotell. Medlemmar från föreningen höll sagostund, det fanns tipspromenad och mycket litteratur som har med natur och djur exponerades i rummet. Vi bjöd in Julia Wiberg som lockade många nya besökare. Julia har skrivit flera barnböcker om djur och natur, driver blogg och är aktiv i SVT-program. Ett tillfälle där deltagarna kunde lära sig mer, engagera sig och mötas.

Nu diskuterar vi hur vi kan fortsätta utveckla samarbetet mellan barnverksamheten och Naturskyddsföreningen tex tillsammans med vår Biblioteksklubb som också värmde upp inför familjelördagen med lite snok-pyssel!